Chủ Nhật, 08/12/2019 01:43:55 GMT+7

Tin đăng lúc 08-08-2019

ASEAN hướng tới một cộng đồng những người tiêu dùng thông thái

Bảo vệ người tiêu dùng là một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động hợp tác giữa các nước ASEAN. Mục tiêu của Ủy ban ASEAN về bảo vệ người tiêu dùng (ACCP) là hướng tới một cộng đồng gồm những người tiêu dùng thông thái và có hiểu biết, được trang bị, cung cấp đầy đủ thông tin, từ đó đưa ra những quyết định tiêu dùng đúng đắn dựa trên việc tuân thủ pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng trong khu vực ASEAN, cũng như luật pháp về bảo vệ người tiêu dùng tại các quốc gia thành viên.
ASEAN hướng tới một cộng đồng những người tiêu dùng thông thái
Sổ tay các luật, quy định bảo vệ người tiêu dùng của ASEAN

Với tổng số dân hơn 600 triệu người, trong đó tỷ lệ dân số trẻ có trình độ ngày càng gia tăng, ASEAN được coi là một thị trường tiêu dùng hấp dẫn, với sự tham gia đa dạng của người tiêu dùng; các doanh nghiệp; nhà sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ. Do đó, những chính sách, luật về bảo vệ người tiêu dùng sẽ có tác động mạnh mẽ và thiết thực đến cuộc sống hàng ngày của công dân các nước ASEAN.

 

Trong Kế hoạch Hành động về bảo vệ người tiêu dùng của mình, giai đoạn đến năm 2025, ACCP đã đưa ra 5 mục tiêu cụ thể đó là:

 

1. Thiết lập một khuôn khổ bảo vệ người tiêu dùng của ASEAN thông qua mức độ cao hơn của pháp luật bảo vệ người tiêu dùng, tăng cường việc thực thi và giám sát của pháp luật bảo vệ người tiêu dùng và xây dựng các cơ chế bồi thường bao gồm các phương thức giải quyết tranh chấp.

 

2. Thúc đẩy một mức độ cao hơn về quyền và kiến thức của người tiêu dùng bằng việc cung cấp, chia sẻ thông tin và tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng.

 

3. Xây dựng sự tin tưởng cao hơn cho người tiêu dùng và các giao dịch thương mại xuyên biên giới bằng việc tăng cường thực thi an toàn sản phẩm, sự tham gia mạnh mẽ hơn của đại diện người tiêu dùng và thúc đẩy tiêu dùng bền vững.

 

4. Khuyến khích các vấn đề liên quan đến người tiêu dùng trong chính sách của ASEAN thông qua đánh giá các tác động của chính sách bảo vệ người tiêu dùng và phát triển các chính sách dựa trên tri thức.

 

5. Đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng đối với hàng hóa và dịch vụ như tài chính, thương mại điện tử, vận tải hàng không, năng lượng và viễn thông.

 

Theo đúng lộ trình thực hiện Kế hoạch, vào tháng 5/2018, Ủy ban ASEAN về bảo vệ người tiêu dùng đã cho ra mắt cuốn Sổ tay về Luật và quy định bảo vệ người tiêu dùng. Đây là cuốn sổ dành cho người tiêu dùng ASEAN, các nhà nghiên cứu hoạch định, xây dựng chính sách, các nhà quản lý, nghiên cứu… với mục đích đáp ứng nhu cầu tổng hợp thông tin về các luật, quy định của các quốc gia thành viên ASEAN về bảo vệ người tiêu dùng. Đồng thời, cung cấp các thông tin chi tiết của các cơ quan ở các nước thành viên ASEAN có trách nhiệm bảo vệ người tiêu dùng, các cơ chế khiếu nại và các trung tâm giải quyết khiếu nại, cũng như danh sách các hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng của các quốc gia. Thông tin cũng có sẵn về khuôn khổ bảo vệ người tiêu dùng ASEAN trong quá trình làm việc của ACCP và Kế hoạch Hành động chiến lược 10 năm về bảo vệ người tiêu dùng đến năm 2025 với trọng tâm là các Nguyên tắc cấp cao ASEAN 2017 về bảo vệ người tiêu dùng.

 

Theo Phòng Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương, với việc các nước ASEAN cùng nỗ lực thì kế hoạch và hành động chiến lược về hoạt động bảo vệ người tiêu dùng của khu vực ASEAN nói chung và của Việt Nam nói riêng sẽ được nâng lên một tầm cao mới trong thời gian tới.

 

Qua đó, người tiêu dùng ASEAN và Việt Nam sẽ được bảo vệ tốt hơn. Đồng thời, việc đạt được các mục tiêu đề ra trong kế hoạch hành động cũng sẽ góp phần quan trọng cho việc thực hiện thành công kế hoạch tổng thể của công tác kinh tế ASEAN 2025, thúc đẩy sự lớn mạnh của cộng đồng kinh tế ASEAN, xây dựng một môi trường tiêu dùng, kinh doanh ASEAN hiện đại, bền vững, hiệu quả và công bằng.

 

Các hành động chính cần thực hiện và lộ trình thời gian hoàn thành Kế hoạch hoạch hành động chiến lược 10 năm về bảo vệ người tiêu dùng:

 

- Năm 2017: Áp dụng một bộ Các nguyên tắc cấp cao cho bảo vệ người tiêu dùng.

 

- Năm 2018: Xây dựng Sổ tay về Bảo vệ người tiêu dùng; Thiết lập trang web và cơ sở dữ liệu về "các điều khoản hợp đồng không công bằng" và bản hướng dẫn cho người tiêu dùng; Phát hành báo cáo về nhu cầu và hạn chế trong việc tiếp cận cơ chế bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng trong ASEAN; Phát triển các công cụ phổ biến thông tin và công cụ tương tác trực tuyến và học từ xa; Tăng cường sự vận hành có hiệu quả của Hệ thống Cảnh báo Sản phẩm ASEAN.

 

- Năm 2019: Xây dựng Chỉ số Quyền của Người tiêu dùng ASEAN.

 

- Giai đoạn 2016-2025: Tiến hành các hoạt động tuyên truyền trong các lĩnh vực như thương mại điện tử, dịch vụ tài chính, vận tải hàng không và viễn thông; Phối hợp và thực hiện giám sát định kỳ các hoạt động bảo vệ người tiêu dùng trong các lĩnh vực này; Tiến hành việc rà soát tự nguyện cho các luật bảo vệ người tiêu dùng; Thúc đẩy sự phát triển và thực hiện các chính sách tiêu dùng bền vững và sự lồng ghép của chúng với các chính sách công khác; Hoàn thiện phương thức thông tin và nâng cao nhận thức về các chính sách tiêu dùng và cạnh tranh và sự vận hành có hiệu quả của thị trường.

 

- Giai đoạn 2020-2025: Xây dựng khuôn khổ cho việc thu thập và đánh giá các dữ liệu về thiệt hại do sản phẩm gây ra; Thiết lập hệ thống Giải quyết tranh chấp Trực tuyến quốc gia (ODR); Thiết lập một hệ thống quản lý nhận thức và trao đổi thông tin trong ASEAN; Xây dựng các bản hướng dẫn chung đối với Phương thức Giải quyết tranh chấp thay thế (ADR); Thiết lập cơ chế đánh giá tác động toàn diện; Hiện đại hóa (có tính đến các nguyên tắc cấp cao) các quy định liên quan của pháp luật bảo vệ người tiêu dùng quốc gia (điều khoản hợp đồng không công bằng, thương mại điện tử, trách nhiệm sản phẩm/an toàn, thông tin cá nhân của người tiêu dùng); Phát triển mạng lưới ODR của ASEAN; Thiết lập cơ chế khiếu nại và điều tra (2016-2025); Thành lập các tòa án quốc gia để giải quyết các vụ việc khiếu nại nhỏ và/hoặc Hệ thống giải quyết tranh chấp thay thế.

 

Quỳnh Anh


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang