Thứ Bẩy, 23/02/2019 19:31:18 GMT+7

Tin đăng lúc 10-04-2017

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định: Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước đột phá hoàn thành tốt nhiệm vụ

Những năm gần đây, chính sách BHXH, BHYT được mở rộng và phát triển nhanh chóng trên phạm vi cả nước, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người lao động và các đối tượng chính sách. Tuy nhiên, cũng phát sinh những bất cập trong quản lý dẫn đến nợ BHXH tăng, bội chi khám chữa bệnh BHYT do lạm dụng…
Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định: Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước đột phá hoàn thành tốt nhiệm vụ
Tại Lễ ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế

PV: Xin ông cho biết, những kết quả đạt được BHXH tỉnh Bình Định trong năm 2016?

 

Ông Phạm Mai: BHXH tỉnh Bình Định triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 với 3 loại hình: Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT) và Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Trong đó, lao động tham gia BHXH bắt buộc: 96.816 người, tăng 6,1% so với năm 2015; lao động tham gia BHXH tự nguyện: 2.210 người, giảm 44,5%  so với năm 2015. Số giảm chủ yếu là cán bộ không chuyên trách cấp xã chuyển sang tham BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH năm 2014; lao động tham gia BHTN: 85.582 người, tăng 4,4%  so với năm 2015. Riêng loại hình  tham gia BHYT có 1.300.374 người, tăng 11,2% so với năm 2015. Như vậy, tỷ lệ bao phủ BHYT ở Bình Định đạt 85% dân số, cao hơn mức bình quân chung cả nước (81,8%), hoàn thành chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh giao. Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2016 là 2.075,5 tỷ đồng. Nếu tính cả phần nợ của ngân sách nhà nước, số thu đạt 100% kế hoạch giao.

 

             

 

Ông Phạm Mai – Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định

 

Điểm nổi bật trong năm 2016 là công tác quản lý cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thực hiện đúng quy trình, kịp thời gian. Số lượng sổ BHXH cấp cho người lao động đang tham gia BHXH đạt 99,94%, trong đó có 10.726 sổ cấp mới. Số lượng thẻ BHYT còn giá trị sử dụng đến cuối năm 2016 là 1.281.894 thẻ, tăng 11,7% so với năm 2015; tỷ lệ cấp thẻ BHYT cho người tham gia đạt 100%. Giải quyết hưởng chế độ BHXH bắt buộc hàng tháng là 25.970 người; hưởng trợ cấp một lần: 8.650 người; hưởng chế độ ngắn hạn: 34.250 lượt người; Giải quyết hưởng chế độ BHXH tự nguyện thường xuyên hàng tháng là 750 người; hưởng một lần: 160 người; Hưởng trợ cấp thất nghiệp là 13.296 lượt người; hỗ trợ học nghề: 21 người. Khám chữa bệnh BHYT: 2.528.994 lượt người, tăng 22% so với năm 2015, trong đó khám chữa bệnh (KCB) nội trú: 262.213 lượt; KCB ngoại trú: 2.266.781 lượt.

 

Tổng số tiền chi trả: 2.404 tỷ đồng, trong đó chi BHXH: 1.484 tỷ đồng, chi KCB BHYT: 920 tỷ đồng. Số tiền chi trả tăng 23,2% so với năm 2015, trong đó chi BHXH 182 tỷ đồng (tăng 14%), chi BHYT là 270 tỷ đồng (tăng 41,5%).

 

PV: Để đạt được kết quả đó, BHXH tỉnh Bình Định đã có những giải pháp, thưa ông?

 

Ông Phạm Mai: Trong tình hình triển khai nhiều chính sách mở rộng, trong lúc nhân sự BHXH tỉnh có xu hướng tinh giảm theo yêu cầu chung, BHXH Bình Định đã không ngừng tìm mọi giải pháp, tăng năng suất lao động, nhằm giải quyết nhanh chóng, hiệu quả khối lượng công việc được giao đúng chính sách chế độ Nhà nước. Năm 2016, BHXH đã tăng cường công tác kiểm tra nghiệp vụ, thanh tra các cơ sở liên quan, đồng thời phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh khởi kiện các đơn vị nợ BHXH.

 

 

Năm 2016, đã kiểm tra 77 đơn vị sử dụng lao động, 08 cơ sở KCB, 10 đơn vị BHXH cấp huyện; đề nghị truy thu 36,5 triệu đồng tiền đóng BHXH, BHYT, 65,4 triệu đồng chi phí KCB BHYT thanh toán không đúng quy định. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế tỉnh kiểm tra, xuất toán 366,4 triệu đồng chi phí KCB BHYT thanh toán không đúng quy định của 5 phòng khám tư nhân, 02 bệnh viện.  Qua thanh tra, 59 doanh nghiệp đã nộp và cam kết nộp trên 4 tỷ đồng tiền nợ BHXH, BHTN, BHYT, đồng thời tham gia mới cho 80 lao động.

 

 Căn cứ quy định Luật BHXH năm 2014, BHXH tỉnh đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh khởi kiện 5 doanh nghiệp có số nợ lớn, kéo dài, với tổng số tiền nợ trên 3 tỷ đồng. Hai bên thống nhất thực hiện quy trình thủ tục khởi kiện, hoàn tất hồ sơ chuyển Tòa án để thụ lý, xét xử theo quy định.

 

Một trong những giải pháp thiết thực đem lại hiệu quả cao trong công tác là BHXH Bình Định đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu suất công tác. BHXH tỉnh tăng cường thực hiện việc nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính đã rút ngắn thời gian giao dịch hồ sơ trong giải quyết các TTHC về BHXH, BHYT. Đến nay, toàn tỉnh có 2.312/3.093 (74,8%) đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch BHXH điện tử. Thực hiện công khai các thủ tục hành chính đúng quy định; kiểm soát các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, triển khai quy định mới về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ BHXH theo quy định của Luật BHXH kịp thời, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết chế độ, chính sách.

 

 

Chuyên mục "Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời"

 

BHXH Bình Định đã thường xuyên kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ những quy định hành chính, hoặc thủ tục hành chính (TTHC) không còn phù hợp, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục, phục vụ tốt tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, BHYT. Ngoài ra, duy trì hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 áp dụng trong các lĩnh vực hoạt động của ngành; tiếp nhận ý kiến phản ánh của tổ chức, công dân qua đường dây nóng và thực hiện chuyên mục “Công dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời” phát sóng trên sóng Truyền hình Bình Định.

 

Công tác CCHC năm 2016 của BHXH tỉnh được Đoàn thẩm định chỉ số CCHC của tỉnh chấm đạt 96/100 điểm, xếp loại xuất sắc.

 

Tuy nhiên, BHXH tỉnh cần tăng cường phối hợp với các ngành liên quan, đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, thanh tra và khởi kiện các đơn vị vi phạm pháp luật BHXH để khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH hiện nay trên địa bàn. Tổng nợ BHXH, BHYT, BHTN hiện tại là 256 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước nợ tiền đóng BHYT trên 153 tỷ đồng, đã ảnh hưởng đến kết quả hoàn thành kế hoạch thu của BHXH tỉnh.   

 

Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện chưa tương xứng với tiềm năng; vẫn còn một số đối tượng như: Hộ gia đình, hộ cận nghèo, học sinh sinh viên… chưa tham gia BHYT đầy đủ theo quy định.

 

PVThực hiện Nghị quyết của Hội nghị CCVC năm 2017, BHXH tỉnh Bình Định tăng cường những giải pháp chủ yếu nào để hoàn thành toàn diện chỉ tiêu kế hoạch được giao?

 

Ông Phạm Mai: Triển khai nhiệm vụ kế hoạch 2017 theo Nghị quyết Hội nghị CCVC, BHXH tỉnh Bình Định tiếp tục tập trung thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả trong hoạt động, phục vụ người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT.

 

 

BHXH tỉnh Bình Định phối hợp với Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh tập huấn công tác tuyên truyền về các chính sách BHXH, BHYT năm 2017

 

Với biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT đến tất cả các nhóm đối tượng trên địa bàn; tiếp tục thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đảng và Chính phủ về chính sách BHXH; tỉnh sẽ sớm khắc phục tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, phấn đấu số người tham gia BHXH, BHTN tăng từ 5% trở lên so với năm 2016, nâng tổng số người tham gia BHYT đạt tỷ lệ 86% dân số của tỉnh; phối hợp với Sở Y tế thanh tra, kiểm tra phòng chống tối đa tình trạng lạm dụng, trục lợi gây thất thoát quỹ BHYT trong công tác khám chữa bệnh BHYT; Duy trì thường xuyên việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống; phòng ngừa những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu; thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong cơ quan theo Nghị định 04/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ.

     

PV: Xin cám ơn ông!

                                                                                                            

  Văn Thuận - thực hiện


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang