Thứ Ba, 20/10/2020 23:35:07 GMT+7

Tin đăng lúc 20-08-2020

Bình Định triển khai 270 đề án khuyến công giai đoạn 2016-2020

Tổng kinh phí thực hiện 270 đề án khuyến công trong giai đoạn này là 21,3 tỷ đồng và đã thu hút vốn đầu tư phát triển cơ sở công nghiệp nông thôn trên 114 tỷ đồng, tạo việc làm cho 2.655 lao động.
Bình Định triển khai 270 đề án khuyến công giai đoạn 2016-2020
Một cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ trong tỉnh được thụ hưởng đề án khuyến công

Trong đó, khuyến công quốc gia thực hiện 13 chương trình, đề án với kinh phí gần 6,8 tỷ đồng; khuyến công cấp tỉnh thực hiện 107 chương trình, đề án với kinh phí gần 11,5 tỷ đồng; khuyến công cấp huyện thực hiện 150 chương trình, đề án với kinh phí trên 3 tỷ đồng. Qua các chương trình, đề án, nhiều ngành nghề, làng nghề tiểu thủ công nghiệp được khôi phục và phát triển, đóng góp giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương.

 

Giai đoạn 2021 – 2025, phương hướng, nhiệm vụ chương trình khuyến công tỉnh Bình Định sẽ đẩy mạnh phát triển công nghiệp ở khu vực nông thôn, tăng kim ngạch xuất khẩu hàng tiểu thủ công nghiệp, tăng mạnh công nghiệp chế biến các sản phẩm nông - lâm - thủy sản. Phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất công nghiệp khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh chiếm khoảng 25% so với tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.

 

Để đạt mục tiêu này, Sở Công Thương Bình Định sẽ triển khai nhiều chương trình, đề án khuyến công như: Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ KHKT vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ tư vấn, cung cấp thông tin trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công; hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp…

 

Duy Tiên


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang