Thứ Bẩy, 23/03/2019 07:12:00 GMT+7

Tin đăng lúc 10-03-2018

Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính

Ngày 9/3, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức Bộ Công Thương nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch và quy chế dân chủ cơ quan Bộ Công Thương năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính
Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng chủ trì Hội nghị

Hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng

 

Báo cáo tại hội nghị, ông Lý Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Công Thương cho biết, năm 2017, trong bối cảnh cả nước đối mặt với nhiều thách thức và cơ hội mới về kinh tế xã hội, Bộ Công Thương đã nỗ lực tập trung triển khai thực hiện tốt nội dung Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự đoán ngân sách nhà nước năm 2017, Nghị quyết 19/NQ-CP, Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia cũng như các nội dung chỉ đạo, điều hành thường xuyên của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng với sự phối hợp tích cực hiệu quả của các địa phương và đặc biệt là sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, ngành Công Thương đã hoàn thành đạt và vượt mức tất cả các chỉ tiêu được Quốc hội và Chính phủ giao.

 

Sản xuất công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến chế tạo và xuất khẩu đạt mức tăng trưởng cao, cung cầu hàng hóa trong nước được đảm bảo, công tác hội nhập kinh tế quốc tế đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

 

Trong công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tỷ lệ hoàn thành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ Công Thương là 100%. Bộ cũng đã triển khai nhiều chương trình phổ biến, kiểm tra, rà soát, theo dõi thực thi pháp luật đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, trong năm vừa qua, Bộ cũng đã triển khai nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về công tác tổ chức cán bộ, đặc biệt là công tác tổ chức bộ máy theo hướng tinh giản, triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ kịp thời, đúng tiến độ.

 

Đặc biệt, trong năm 2017, Bộ Công Thương đã trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa 3 tổng công ty thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 3 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam; hoàn thành việc thẩm định giá trị doanh nghiệp và đề nghị kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán giá trị doanh nghiệp đối với Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Viện Dệt may và Viện Mẫu thời trang, hoàn thành quyết toán thuế và báo cáo tài chính để xác định giá trị doanh nghiệp đối với Công ty TNHH MTV Vật liệt xây dựng và xây lắp thương mại.

 

Đối với các tập đoàn kinh tế, ông Lý Quốc Hùng cho biết, Bộ Công Thương đã chỉ đạo tiếp tục thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp trực thuộc theo các đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đến nay, Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và đang trình xin ý kiến Bộ Chính trị về Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đối với các doanh nghiệp đã cổ phần hóa, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các tổng công ty cổ phần thực hiện nghiêm túc việc thoái vốn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

 

 

Ảnh minh họa

 

Bên cạnh đó, với công tác cải cách thủ tục hành chính, tính đến hết năm 2017, Bộ đã cắt giảm và đơn giản hóa 183 trong tổng số 415 thủ tục hành chính của Bộ, triển khai 161 trong tổng số 289 dịch vụ công trực tuyến của Bộ ở cấp độ 3 và cấp độ 4 thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến thống nhất của Bộ Công Thương. Thực hiện lộ trình cắt giảm 675 điều kiện đầu tư kinh doanh không còn phù hợp; xóa bỏ 420 mã trong tổng số 720 mã HS phải kiểm tra trước thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, đạt tỷ lệ xóa bỏ lên tới 58,3%.

 

Quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được, ông Lý Quốc Hùng cũng chỉ ra một số tồn tại như việc chấp hành nội quy cơ quan, kỷ luật lao động của một số công chức chưa thực sự nghiêm túc; việc thực hiện quy chế dân chủ một số đơn vị trong cơ quan Bộ chưa được kiểm tra và giám sát thường xuyên; công tác giải quyết kiến nghị của công chức ở một số đơn vị vẫn còn chưa kịp thời do nhiều nguyên nhân khách quan.

 

Theo đó, trong năm 2018, để thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp của Bộ đề ra, nhiệm vụ công tác và thực hiện quy chế dân chủ của cơ quan Bộ sẽ tập trung thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, triển khai công tác đánh giá chỉ số CCHC của Bộ Công Thương. Tập trung vào đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp và người dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kết hợp bổ sung rà soát và điều chỉnh các chiến lược, quy hoạch đã được phê duyệt. Bên cạnh đó thực hiện nghiêm túc Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Tiết kiệm…

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương - Hoàng Quốc Vượng - cho rằng, việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức của Bộ Công Thương hàng năm là diễn đàn rất tốt để các cán bộ bày tỏ quan điểm, đưa ra những kiến nghị đóng góp để công tác tổ chức cán bộ trong toàn Bộ được tốt và hiệu quả hơn.

 

Đánh giá cao những thành quả đã đạt được trong thời gian qua của đội ngũ cán bộ công chức viên chức Bộ Công Thương, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho rằng, những thành quả đó là nhờ sự đóng góp to lớn của các cán bộ với thái độ làm việc nghiêm túc, sự tận tụy trách nhiệm trong công việc của của mình. Thứ trưởng cũng khẳng định, tập thể lãnh đạo Bộ, Ban cán sự Đảng và tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động toàn ngành Công Thương sẽ nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới, tạo môi trường làm việc thân thiện, gắn bó, kỷ cương, công khai minh bạch để cùng hướng tới mục tiêu chung là hoàn thành tốt các kế hoạch Chính phủ giao.

 

Nguồn Báo Công Thương

 

 


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang