Thứ Năm, 07/07/2022 02:03:10 GMT+7

Tin đăng lúc 03-08-2015

Lượt xem: 4137

Các Đề án khuyến công quốc gia năm 2015 - 2016 phải đáp ứng các quy định của Nhà nước

Ngày 04/6/2015, Cục Công nghiệp Địa phương (CNĐP) đã có công văn số 354/CNĐP-QLKC gửi tới Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức dịch vụ khuyến công về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án khuyến công quốc gia năm 2015 và xây dựng kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương năm 2016. Công văn tập trung hướng dẫn một số nội dung sau:
Các Đề án khuyến công quốc gia năm 2015 - 2016 phải đáp ứng các quy định của Nhà nước
Khu triển lãm sản phẩm làng nghề của Sở Công Thương Bắc Giang

Việc triển khai kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2015: Đối với các đề án đã được Cục CNĐP gửi thông báo kế hoạch khuyến công quốc gia nhưng chưa ký hợp đồng, đơn vị thực hiện đề án phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ gửi về Cục CNĐP trước ngày 15/6/2015 để ký hợp đồng thực hiện; Đối với các đề án được thông báo giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia tại công văn số 352, 353/CNĐP-QLKC ngày 04/6/2015 của cục CNĐP, đơn vị thực hiện đề án phải hoàn thiện hồ sơ, gửi về Cục CNĐP để ký hợp đồng trước ngày 30/6/2015.

 

Các đơn vị thực hiện đề án KCQG cần nghiêm túc thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các quy định của pháp luật có liên quan, cho các nội dung Khoản 3, Điều 12 của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ Công Thương về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia. Cụ thể một số nội dung chi như: Mua hàng hóa (nguyên vật liệu, thiết bị, công cụ, dụng cụ...), thuê hội trường, phòng học, thuê giáo viên, thuê đơn vị tư vấn,...

 

Để đảm bảo việc tạm ứng kinh phí thực hiện đề án kịp thời, các đơn vị thực hiện lập hồ sơ tài liệu để tạm ứng kinh phí đúng, đủ theo Thông tư số 36/2013/TT-BCT và hợp đồng thực hiện đề án gửi về Cục CNĐP; Đối với đề án xây dựng mô hình tình diễn kỹ thuật, khi tạm ứng kinh phí còn lại của đề án, đơn vị phải cung cấp hóa đơn, chứng từ của hạng mục được hỗ trợ (hạng mục hỗ trợ có thể là xây dựng cơ bản hoặc máy móc thiết bị) có giá trị tối thiểu đảm bảo mức hỗ trợ cho đề án không quá 30% tổng vốn đầu tư của mô hình. Trong trường hợp giá trị của 01 máy, hoặc 01 dây chuyền được đơn vị đề xuất hỗ trợ lớn hơn giá trị tối thiểu nêu trên thì đơn vị phải cung cấp hóa đơn, chứng từ của 01 máy hoặc 01 dây chuyền.

 

Đối với các hợp đồng sau khi đã nghiệm thu cơ sở đề án cuối cùng trong hợp đồng, đơn vị phải hoàn thiện ngay hồ sơ để thanh quyết toán và thanh lý hợp đồng theo quy định.

 

Kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2016 được xét ưu tiên theo địa bàn và ngành nghề quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP. Đồng thời, Cục CNĐP yêu cầu, khi xây dựng kế hoạch cần tập trung vào các nội dung như: Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến; Hỗ trợ xây dựng và đăng ký thương hiệu đối với các sản phẩm công nghiệp nông thôn;...

 

 

Tiền Giang sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí khuyến công trong đầu tư thiết bị

 

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào yêu cầu, tình hình cụ thể của địa phương, xem xét, báo cáo UBND cấp tỉnh về nội dung hoạt động khuyến công cần ưu tiên năm 2016, nhằm hỗ trợ tích cực, tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở công nghiệp, thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn, tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới…

   

    MH


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang