Thứ Năm, 21/02/2019 10:18:34 GMT+7

Tin đăng lúc 16-05-2018

Chính sách mới về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Đứng trước khó khăn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong nước, ngày 12/6/2017 Quốc hội đã thông qua Luật hỗ trợ DNNVV và ngày 11/3/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ DNNVV. Đây được được kỳ vọng sẽ mang lại những giải pháp thiết thực và cụ thể nhằm hỗ trợ nhiều hơn cho sự phát triển của khối DN này.
Chính sách mới về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ảnh minh họa

Theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP (NĐ 39), doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định DNNVV theo quy định tại Điều 6 của Nghị định sẽ được hưởng những hỗ trợ sau:

 

Hỗ trợ thông tin, tư vấn, phát triển nguồn nhân lực

 

DNNVV được miễn phí truy cập thông tin quy định tại khoản 1, Điều 14, Luật Hỗ trợ DNNVV và tiếp cận mạng lưới tư vấn viên trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ DNNVV và trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. DNNVV thông qua đó để lựa chọn tư vấn viên hoặc tổ chức tư vấn và dịch vụ tư vấn phù hợp nhu cầu của doanh nghiệp. DNNVV nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn tại cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV.

 

DNNVV được hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn (nhưng không bao gồm tư vấn về thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật chuyên ngành) thuộc mạng lưới tư vấn viên. Cụ thể: DN siêu nhỏ được hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn, nhưng không quá 03 triệu đồng một năm; DN nhỏ được giảm tối đa 30% giá trị hợp đồng tư vấn, nhưng không quá 05 triệu đồng một năm; DN vừa được giảm tối đa 10% giá trị hợp đồng tư vấn, nhưng không quá 10 triệu đồng một năm; DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh (KD), DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị được miễn, giảm phí tư vấn theo quy định tại Chương IV của Nghị định 39.

 

DNNVV được hỗ trợ đào tạo khởi sự KD và quản trị KD với mức hỗ trợ tối thiểu 50% tổng chi phí của khóa đào tạo. Đối với học viên của DNNVV thuộc địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, DNNVV do nữ làm chủ được miễn học phí tham gia khóa đào tạo.

 

DNNVV khi cử lao động tham gia khóa đào tạo trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo dưới 03 tháng thì được miễn chi phí đào tạo. Các chi phí còn lại do DNNVV và người lao động thỏa thuận.

 

Hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh

 

DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh sẽ được hỗ trợ:

 

Miễn phí hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp.

 

Miễn lệ phí đăng ký DN lần đầu tại cơ quan đăng ký KD; miễn phí công bố nội dung đăng ký KD lần đầu tại Cổng thông tin đăng ký DN quốc gia cho DNNVV đổi từ hộ KD đáp ứng được điều kiện về hồ sơ quy định tại khoản 2, Điều 15, NĐ 39.

 

Miễn phí thẩm định, lệ phí cấp phép KD lần đầu đối với ngành nghề KD có điều kiện. DNNVV chuyển đổi từ hộ KD tiếp tục hoạt động sản xuất KD ngành, nghề KD có điều kiện mà không thay đổi về quy mô thì cần có đơn gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được cấp lại giấy phép. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp lại giấy phép trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn. Trường hợp DNNVV chuyển đổi từ hộ KD vẫn sản xuất KD ngành nghề KD có điều kiện mà thay đổi về quy mô thì cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn miễn phí về quy trình, thủ tục việc cấp phép lần đầu.

 

Miễn lệ phí môn bài, tư vấn hướng dẫn về thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

 

Hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo

 

DNNVV khởi nghiệp sáng tạo quy định tại khoản 2, Điều 3, Luật Hỗ trợ DNNVV khi đáp ứng điều kiện hỗ trợ Điều 17 quy định tại khoản 1, Luật Hỗ trợ DNNVV được hỗ trợ những nội dung sau:

 

Hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ; Khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình KD mới; Hỗ trợ về ứng dụng, chuyển giao công nghệ; Hỗ trợ về đào tạo, thông tin, xúc tiến thương mại, thương mại hóa; Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung.

 

Hỗ trợ DNNVV tham gia cụm liên kết ngành chuỗi giá trị

 

DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị quy định tại khoản 2, khoản 7, Điều 3, Luật Hỗ trợ DNNVV hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 19, Luật Hỗ trợ DNNVV được hỗ trợ như sau:

 

Hỗ trợ 50% chi phí đối với các khóa đào tạo nâng cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất chuyên biệt tại hiện trường nhưng không quá 30 triệu đồng trên 01 khóa đào tạo cho một DN và không quá 01 khóa đào tạo trên năm.

 

Hỗ trợ liên kết sản xuất, kinh doanh, cụ thể: Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thúc đẩy liên kết trong cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; xây dựng các dự án liên kết KD nhằm thúc đẩy phát triển thị trường, nâng cao giá trị của sản phẩm, hàng hóa.

 

Hỗ trợ phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường.

 

Tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng.

 

Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng.

 

Kể từ ngày Nghị định 39 có hiệu lực thi hành, hoạt động hỗ trợ DNNVV trước thời điểm này được tiếp tục thực hiện theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt và được hưởng các hỗ trợ mới theo quy định tại Nghị định này./.

 

Ban Biên tập

 


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang