Chủ Nhật, 24/03/2019 00:17:54 GMT+7

Tin đăng lúc 15-03-2018

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

Chiều 14.3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đoàn đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đoàn đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại cuộc gặp mặt

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký QH, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc.

 

Hội nghị Trung ương 5 Khóa XII đã ban hành Nghị quyết về phát triển khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Tại Kỳ họp thứ Ba, QH Khóa XIV cũng đã thông qua Luật Hỗ trợ DNNVV. Chính phủ cũng đã ban hành nhiều chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Tuy nhiên, có đến 97% doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ, siêu nhỏ với trình độ công nghệ thấp, chậm đổi mới, năng lực tài chính, năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh còn thấp, trình độ quản trị, tính liên kết với nhau và với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn yếu, khả năng tham gia chuỗi giá trị trong nước và quốc tế còn thấp. Doanh nghiệp tư nhân ra đời rất nhiều nhưng tạm ngừng hoạt động, giải thể cũng không ít. Trong năm 2017, cả nước có 126.859 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới nhưng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong năm là 60.553 doanh nghiệp, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể cũng lên tới 12.113 doanh nghiệp.

 

Tại cuộc gặp, đại diện các doanh nghiệp và Hiệp hội DNNVV (Hiệp hội) đã báo cáo với Chủ tịch QH về những khó khăn, vướng mắc chủ yếu trong hoạt động hiện nay. Trong đó, một vướng mắc đang làm nản lòng các DNNVV chính là việc các cấp chính quyền, kể cả ở các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương... chưa đồng hành thực sự với doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đề nghị QH, các cơ quan của QH giám sát sâu sát hơn nữa việc thực thi các quy định pháp luật, nhất là các quy định tiến bộ, tinh thần thông thoáng, thuận lợi cho hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và DNNVV nói riêng; QH xem xét việc có một cơ chế để DNNVV có thể trực tiếp báo cáo, phản ánh về những vướng mắc, cản trở hoạt động của doanh nghiệp cũng như đề xuất, kiến nghị về chính sách, pháp luật để kịp thời được tháo gỡ...

 

Ghi nhận phản ánh và kiến nghị của các doanh nghiệp và Hiệp hội, Chủ tịch QH nêu rõ, sẽ chỉ đạo các cơ quan của QH xem xét, đề xuất những chủ trương, chính sách cụ thể, hoàn thiện chính sách, pháp luật, nhất là trong lĩnh vực thuế nhằm bảo đảm đồng bộ, minh bạch; tăng cường giám sát việc triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV và các luật có liên quan đến hoạt động của DNNVV, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là doanh nghiệp tư nhân, DNNVV đổi mới sáng tạo, không ngừng phát triển đi lên, khuyến khích chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp.

 

Chủ tịch QH ghi nhận và biểu dương những đóng góp thiết thực của Hiệp hội và cộng đồng DNNVV đối với sự phát triển của đất nước thời gian qua. Sau hơn 12 năm được thành lập, Hiệp hội DNNVV Việt Nam đã có những bước tiến quan trọng, có nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động lớn do Đảng, Nhà nước, Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Cộng đồng DNNVV đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, góp phần ngày càng quan trọng trong việc phát triển kinh tế, cũng như giảm bất bình đẳng xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

 

Chúng ta đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế giới, sức ép cạnh tranh sẽ gay gắt hơn. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế tri thức cũng đang có tác động rất rõ ràng với nhiều ngành sản xuất truyền thống, mở ra nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Nhấn mạnh điều này, Chủ tịch QH cũng đề nghị, Hiệp hội DNNVV tiếp tục nâng cao năng lực, uy tín, tham gia nhiều hơn và có chất lượng hơn vào công tác phản biện xã hội, vào quá trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời chỉ ra những hạn chế, bất cập của các cơ chế, chính sách hiện hành để kiến nghị với QH, Chính phủ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Bên cạnh đó, Hiệp hội cần phối hợp với các Ban, ngành, cơ quan chức năng triển khai thực hiện tốt Đề án “Phát triển tổ chức cơ sở Đảng trong khu vực doanh nghiệp tư nhân”, chủ động phát hiện những nhân tố mới, những điển hình để kịp thời kiến nghị Đảng, Nhà nước tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu thuộc mọi thành phần kinh tế, có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, hoạt động xã hội, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước. Hiệp hội và các doanh nghiệp cần giám sát và phối hợp với chính quyền các cấp trong việc tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, giải quyết những vướng mắc, khó khăn về thâm nhập thị trường, tiếp cận thông tin, tín dụng, mặt bằng; gắn hoạt động của doanh nghiệp, doanh nhân với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước; nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường liên kết, kinh doanh, hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp, doanh nhân trong nước và xây dựng thương hiệu, hình thành chuỗi cung ứng/chuỗi sản xuất/chuỗi giá trị trong nước, khu vực và toàn cầu.

 

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân với Đoàn đại biểu Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

 

Chia sẻ với những khó khăn của các doanh nghiệp tư nhân khi phần lớn đều có quy mô nhỏ, siêu nhỏ, Chủ tịch QH mong muốn, các doanh nghiệp chủ động và tích cực hơn nữa trong việc đổi mới, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, cải thiện năng lực quản trị nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, của doanh nghiệp để không thua các đối thủ ngay tại “sân nhà”; xây dựng thương hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường trong và ngoài nước; kinh doanh, đóng thuế, bảo hiểm theo đúng quy định của pháp luật; có khát vọng vươn lên làm giàu cho mình, góp phần chấn hưng đất nước, tích cực tham gia các hoạt động bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo...

 

Chủ tịch QH mong muốn, các doanh nhân, doanh nghiệp tiếp tục đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tích cực và chủ động hơn nữa trong hội nhập quốc tế; phát huy tinh thần lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo; phát huy tối đa sức mạnh nội lực, liên doanh, liên kết, hợp tác cùng nhau làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Nguồn Báo Đại biểu nhân dân

 


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang