Thứ Ba, 09/08/2022 23:47:07 GMT+7

Tin đăng lúc 25-05-2015

Lượt xem: 3228

Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi/bổ sung, thủ thục hành chính bị hủy bỏ/bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương

Ngày 18/05/2015, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 4759/QĐ-BCT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi/bổ sung, thủ thục hành chính bị hủy bỏ/bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương.
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi/bổ sung, thủ thục hành chính bị hủy bỏ/bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương
Ảnh minh họa

Công bố kèm theo Quyết định này là thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bái bỏ được quy định tại Thông tư số 06/2015/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa.

 

Cụ thể, đối với việc cấp giấy phép sản xuất hóa chất thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp, Bộ Công Thương yêu cầu tố chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép gửi 1 bộ hồ sơ về Cục Hóa chất thuộc Bộ Công Thương. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương sẽ có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Bộ Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong vòng năm ngày kể từ ngày tiếp nhậ hồ sơ, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu bổ sung.

 

Đối với việc cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu, quy trình đăng ký sử dụng Hệ thống bao gồm: Hô sơ đăng ký tham gia Hệ thống (Đơn đăng ký khai báo hóa chất qua mạng internet theo mẫu tại trang chủ); Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Bản sao chứng thực của Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế. Khai báo thông tin: Tổ chức, cá nhân điền đầy đủ nội dung theo mẫu đơn đăng ký, sau đó gửi hồ sơ đăng ký theo hình thức nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Cục Hóa chất. Trong thời gian ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, Cục Hóa chất thông báo qua địa chỉ email mà tổ chức, cá nhân đã đăng ký trên hệ thống về tính hợp lệ của hồ sơ đầy đủ hoặc chưa đầy đủ, v.v ...

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang