Thứ Tư, 06/12/2023 05:00:50 GMT+7

Tin đăng lúc 01-10-2023

Lượt xem: 477

Đề xuất bổ sung chính sách phát triển hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách của nhà nước về phát triển hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật.
Đề xuất bổ sung chính sách phát triển hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
Sửa đổi, bổ sung chính sách của nhà nước về phát triển hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật

Theo đó, bổ sung chính sách "Phát triển hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đáp ứng yêu cầu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển ngành, chương trình, đề án trọng điểm quốc gia", hiện nay, tất cả các quốc gia trên thế giới đều nhận thức tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật là biện pháp kỹ thuật, công cụ đắc lực nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

 

Bổ sung chính sách "Ưu tiên sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của các tổ chức nghiên cứu, trường đại học, hiệp hội, hội, doanh nghiệp để xây dựng thành tiêu chuẩn quốc gia" nhằm đưa các kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học đi vào thực tiễn thông qua tiêu chuẩn áp dụng trong thực tế.

 

Tại các quốc gia phát triển, các công trình, đề tài nghiên cứu tại các tập đoàn kinh tế, trường đại học, viện nghiên cứu… cho các sản phẩm đều được xem xét xây dựng thành tiêu chuẩn, để tạo lợi thế cạnh tranh cho chính sản phẩm của tập đoàn, doanh nghiệp trước đối thủ (sản phẩm công nghệ cao, dược phẩm,…).

 

Bổ sung các chính sách nhà nước nhằm phổ cập, đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho tất cả các đối tượng theo xu thế chung của các quốc gia trên thế giới khi các quốc gia (đặc biệt là các quốc gia trong khu vực: Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore…) đã đưa chương trình đào tạo tiêu chuẩn hoá vào các cấp học trong hệ thống giáo dục quốc gia.

 

Bổ sung chính sách "Tôn vinh, khen thưởng cơ quan, tổ chức và cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật".

 

Bổ sung Chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia

 

Dự thảo bổ sung Điều 8a về Chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia, theo đó, bổ sung các quy định, nội dung, nhiệm vụ của Chiến lược tiêu chuẩn hóa quốc gia làm cơ sở để định hướng hoạt động tiêu chuẩn hóa, phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy hội nhập quốc tế.

 

Bổ sung Điều 8b về Hạ tầng chất lượng quốc gia, theo đó, bổ sung các quy định, nội dung, mục tiêu của Hạ tầng chất lượng quốc gia đảm bảo phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia theo hướng tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương, đồng bộ, hiện đại và gắn với nền công nghiệp ứng dụng công nghệ mới, hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo...

 

Theo báo Chính phủ


Tin liên quan:

Tag:

| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang