Thứ Tư, 24/04/2019 01:31:08 GMT+7

Tin đăng lúc 04-11-2018

EVNNPT thực hiện bốn giải pháp trọng tâm để phát triển bền vững

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ II (Nhiệm kỳ 2015 - 2020), đã đề ra mục tiêu Chiến lược là: “Phát triển EVNNPT đến năm 2020 trở thành một trong bốn tổ chức truyền tải điện hàng đầu khu vực ASEAN, năm 2025 trở thành một trong các tổ chức truyền tải điện thuộc 10 nước hàng đầu châu Á và đến năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực truyền tải điện”.
EVNNPT thực hiện bốn giải pháp trọng tâm để phát triển bền vững
EVNNPT tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với các tổ chức truyền tải điện các nước

Định hướng phát triển

 

Đó là định hướng chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc, nhằm đảm bảo cho EVNNPT thực hiện mục tiêu chiến lược: “Đảm bảo vận hành hệ thống truyền tải điện an toàn, liên tục và ổn định; Xây dựng hệ thống truyền tải điện quốc gia hiện đại; Đảm bảo nguồn tài chính hợp lý cho hoạt động EVNNPT; Xây dựng mô hình tổ chức, quản trị chuyên nghiệp hướng đến hiệu quả cao nhất; Đầu tư và phát triển lưới điện thông minh (Smart Grid); Cán bộ, công nhân viên yên tâm công tác, tự hào và tin tưởng vào EVNNPT”.  Để thực hiện mục tiêu đó, Tổng công ty sẽ tập trung vào những giải pháp trọng tâm sau:

 

Hoàn thiện mô hình tổ chức và đầu tư phát triển nguồn nhân lực

 

Có thể nói, mong muốn EVNNPT thực hiện thành công tầm nhìn trở thành doanh nghiệp Truyền tải điện hàng đầu khu vực và thế giới, thì yếu tố tiên quyết mà EVNNPT cần chính là “Con người và Văn hóa”. Ngoài việc hoàn thiện mô hình tổ chức và đầu tư phát triển nguồn nhân lực là định hướng chiến lược phát triển đầu tiên mà EVNNPT hướng đến, thì từ Tổng công ty đến mỗi cơ quan, đơn vị, xây dựng được đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức gương mẫu, có phẩm chất đạo đức tốt, tận tâm đi đầu trong mọi công việc. Trong đó, tập trung sắp xếp, hoàn thiện bộ máy tổ chức, nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả; chú trọng công tác đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ; ưu tiên nghiên cứu và nâng cao trình độ chuyên sâu cho cán bộ kỹ thuật về kỹ thuật số, tự động hóa, trong đó ưu tiên đào tạo tích hợp hệ thống điều khiển bảo vệ và giám sát; đào tạo về CNTT, bảo mật, chẩn đoán và thí nghiệm thiết bị, phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2025 là “Xây dựng mô hình tổ chức chuyên nghiệp hóa và hệ thống quản trị doanh nghiệp tiên tiến”.

 

Đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng KHCN

 

Với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin và công nghệ vật liệu, các thiết bị thông minh, thiết bị với hiệu năng cao của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đương nhiên tổn thất thấp truyền tải sẽ dần thay thế các thiết bị hiệu quả thấp, tổn thất lớn, các thiết bị số hóa sẽ dần thay thế các thiết bị truyền thống. Với việc phát triển của công nghệ IoT, điện toán đám mây, công nghệ cảm biến, các thiết bị được kết nối với nhau thông qua internet, rất nhiều cảm biến, thiết bị giám sát vận hành online cũng đồng thời được lắp đặt để thu thập dữ liệu. Điều này sẽ giúp đạt hiệu quả hơn trong vận hành và quản lý tài sản nhờ khả năng giám sát, cảnh báo và điều khiển, đồng thời giúp nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí trong vận hành.Trong đó, chú trọng công tác ứng dụng công nghệ tự động hóa, bao gồm: Hệ thống điều khiển bảo vệ trạm biến áp; Hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm; Thiết bị giám sát máy biến áp và kháng điện; Hệ thống ghi sự cố; Thiết bị giám sát nhiệt động đường dây (DLR); Hệ thống thu thập thông tin, giám sát, cảnh báo sét; Ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành, quản lý tài sản; Ứng dụng máy bay không người lái kiểm tra đường dây; Hệ thống định vị sự cố; Sử dụng dây dẫn dây siêu nhiệt, dây dẫn tổn thất thấp; Sử dụng thiết bị FACTs...

 

Giải pháp về tài chính và huy động vốn

 

Để EVNNPT vươn lên top 4 Đông Nam Á năm 2020, top 10 châu Á năm 2025 và là tổ chức truyền tải điện tiên tiến thế giới năm 2030, thì tài chính của EVNNPT phải đảm bảo lành mạnh và đủ mạnh. Theo đó giá truyền tải phải bù đắp đầy đủ chi phí sản xuất bao gồm cả lỗ chênh lệch tỷ giá (CLTG) và có lợi nhuận hợp lý để đầu tư phát triển. Các chỉ tiêu tài chính phải đáp ứng được các quy định hiện hành, tiệm cận đến các chỉ tiêu tài chính của các công ty truyền tải điện tiên tiến và đáp ứng tiêu chí các nhà tài trợ. EVNNPT sẽ tập trung một số giải pháp sau:  Tuân thủ mọi hướng dẫn theo cơ chế tài chính của Công ty TNHH một thành viên, phải tự huy động vốn và có trách nhiệm trả gốc vốn vay và lãi vay theo các hợp đồng vay vốn. Theo đó, các mục tiêu phải đạt được là: Tăng giá truyền tải phải đảm bảo mục tiêu tài chính, mục tiêu trả nợ, trả lãi, đảm bảo cho EVNNPT và các đơn vị thành viên thu hồi vốn, bù đắp chi phí sản xuất, có lợi nhuận hợp lý tạo tính tự chủ trong hoạt động, tự chủ về tài chính, khuyến khích nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Có chiến lược huy động vốn đầu tư, bao gồm: Xây dựng kế hoạch và triển khai thu xếp vốn đầu tư xây dựng cho các giai đoạn; sử dụng nguồn vốn khấu hao cơ bản của EVNNPT để trả nợ vay và làm vốn đối ứng để vay vốn; ưu tiên bố trí vốn tín dụng ưu đãi từ quỹ hỗ trợ phát triển, vốn ODA và các ngân hàng thương mại trong và ngoài nước..., kể cả huy động vốn qua hình thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước và trái phiếu toàn cầu...

 

Đẩy mạnh các quan hệ hợp tác quốc tế

 

Các lĩnh vực quan hệ quốc tế mà EVNNPT cần ưu tiên trong giai đoạn hiện nay bao gồm: Huy động các nguồn vốn ODA, vốn song phương, vốn tín dụng thương mại quốc tế với các điều kiện ưu đãi để đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án của Tổng Công ty; Phát triển các quan hệ đối tác chiến lược với các tổ chức truyền tải điện của các nước phát triển để tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, đào tạo, tư vấn, nhằm đạt các mục tiêu hiện đại hóa lưới điện truyền tải, đầu tư phát triển các công nghệ lưới điện thông minh, hoàn thiện về cơ cấu tổ chức và mô hình quản lý hiệu quả; Tăng cường hội nhập quốc tế và khu vực, tham gia sâu vào các diễn đàn, hội nghị, tổ chức quốc tế và khu vực về truyền tải điện (ví dụ HAPUA,….) để nâng cao năng lực, tận dụng tri thức và các trợ giúp của quốc tế. Phát triển liên kết hệ thống điện với các nước trong khu vực ASEAN và tiểu vùng sông Mekong nhằm đạt các mục tiêu của ngành điện trong nước, đồng thời nâng cao vị thế của EVNNPT trong khu vực và trên thế giới.

 

Phát huy truyền thống vẻ vang đã được xây dựng, bồi đắp trong suốt 64 năm qua của ngành Điện Việt Nam (1954 - 2018) và 10 năm của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (2008 - 2018), cán bộ, công nhân, viên chức EVNNPT phấn đấu đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt Nam, đóng góp đáng kể và hết sức quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,  xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

 

Lê Xuân


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang