Thứ Năm, 25/04/2019 12:47:22 GMT+7

Tin đăng lúc 29-06-2018

HABECO với nhiệm kỳ mới 2018 – 2023

Ngày 28/6/2018, Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO – mã chứng khoán: BHN) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại trụ sở của Tổng công ty - số 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội và công bố thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2018 – 2023.
HABECO với nhiệm kỳ mới 2018 – 2023
Đoàn Chủ tịch Đại hội cổ đông 2018 của HABECO

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tổng kết và báo cáo về tình hình hoạt động năm 2017. Theo đó, năm qua, tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu đạt 481,9 triệu lít (trong đó: tiêu thụ bia các loại đạt 479 triệu lít; tiêu thụ nước uống đóng chai UniAqua đạt 2,8 triệu lít); Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính đạt 7.867,4 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 839,3 tỷ đồng; Nộp ngân sách ước đạt 2.047,8 tỷ đồng.

 

Năm 2018 và những năm tới, là doanh nghiệp Bia duy nhất mà nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối của Việt Nam, trước sức ép cạnh tranh từ các hãng Bia ngoại có tiềm lực về tài chính, khao khát chiếm lĩnh, chi phối thị trường trong nước, HABECO đã quyết tâm dồn mọi nguồn lực để giữ vững thị phần và củng cố, phát triển Thương hiệu quốc gia Bia Hà Nội – niềm tự hào của người Việt. Với quyết tâm đó, HABECO đã phấn đấu một số chỉ tiêu năm 2018 như sau: Tổng sản lượng tiêu thụ các sản phẩm chủ yếu ước đạt 500 triệu lít; Doanh thu tiêu thụ sản phẩm chính ước đạt 8.895 tỷ đồng; Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1.001,817 tỷ đồng; Mức chia cổ tức dự kiến là 20%. Để đạt được các chỉ tiêu cơ bản này, HABECO đã đưa ra nhiều nhóm giải pháp đồng bộ.

 

Theo đó, đối với công tác sản xuất, Tổng công ty đã và đang tích cực theo dõi sát và cân đối hoạt động sản xuất tại các đơn vị thành viên, đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu của kế hoạch năm nhằm hoàn thành kế hoạch ở mức cao nhất trên toàn hệ thống. Cùng với đó, HABECO còn nâng cao năng lực máy móc thiết bị, khai thác và phát huy có hiệu quả hệ thống dây chuyền công nghệ đã đưa vào sản xuất để tăng sản lượng sản phẩm. Đồng thời, Bia Hà Nội chú trọng phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng kiến trong công tác quản lý, tuyên truyền ý thức tác phong công nghiệp, văn hóa doanh nghiệp, bảo vệ môi trường cho người lao động nhằm phát huy tối đa tính sáng tạo, trình độ, năng lực của người lao động.

 

 

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2023 của HABECO

 

Đối với công tác thị trường, HABECO đang tập trung xây dựng và thực thi chiến lược cho từng nhãn sản phẩm, nhằm phát huy các thế mạnh và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển sản phẩm. Đặc biệt, Bia Hà Nội tiếp tục kiện toàn hệ thống phân phối nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển thị trường; Phát triển những dòng sản phẩm mới phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng. Đồng thời đổi mới hình ảnh thương hiệu các sản phẩm hiện có…

 

Có thể nói, tuy còn nhiều khó khăn và thách thức phía trước, nhưng tin tưởng rằng, với sức mạnh nội lực và uy tín của một Thương hiệu quốc gia, HABECO sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ do Chính phủ, Bộ Công Thương và các Nhà đầu tư giao phó, trông đợi.

 

 

Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới:

 

Hội đồng quản trị:

 

1. Ông Trần Đình Thanh: Đại diện 41,79% vốn Nhà nước tại HABECO, thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023.

 

2. Ông Ngô Quế Lâm: Đại diện 40% vốn Nhà nước tại HABECO, thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.

 

3. Ông Stefano Clini: Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại Carlsberg Việt Nam, thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.

 

Ban kiểm soát:

 

1. Bà Đinh Thị Thanh Hải – Trưởng Ban kiểm soát

 

2. Bà Chử Thị Thu Trang – Thành viên Ban kiểm soát

 

3. Ông Bùi Hữu Quang – Thành viên Ban kiểm soát

 Thanh Ba


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang