Chủ Nhật, 08/12/2019 02:18:10 GMT+7

Tin đăng lúc 26-08-2018

Hải Phòng: Đóng góp quan trọng của công tác khuyến công

Hải Phòng là một trong những cánh chim đầu đàn về phát triển công nghiệp của cả nước với các lĩnh vực như: Công nghiệp chế tạo, đóng tàu, sản xuất kim loại, lắp ráp, chế biến… Sáu tháng đầu năm 2018, tuy tình hình sản xuất kinh doanh của cả nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với những nỗ lực của ngành Công Thương Hải Phòng, kinh tế của Thành phố vẫn ổn định và phát triển.
Hải Phòng: Đóng góp quan trọng của công tác khuyến công
Nghiệm thu ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất điêu khắc đá

Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố trong sáu tháng đầu năm ước đạt 135.311,4 tỷ đồng, tăng 26,79% so với cùng kỳ. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ trên địa bàn đạt 57.026,7 tỷ đồng, tăng 14,84% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 48,22% kế hoạch năm. Có được kết quả ấn tượng đó, một phần, là nhờ sự đóng góp quan trọng của công tác khuyến công. Những tháng qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hải Phòng (Khuyến công Hải Phòng) đã được phê duyệt 15 đề án, với các hình thức hỗ trợ như: Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; xây dựng các mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn; đào tạo nghề, truyền nghề cho lao động nông thôn… với tổng kinh phí 4.431 triệu đồng. Trong đó, 04 đề án khuyến công quốc gia có tổng kinh phí hỗ trợ là 1.450 triệu đồng và 11 đề án khuyến công địa phương được hỗ trợ 1.145 triệu đồng.

 

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh hoạt động công tác khuyến công trên địa bàn thành phố, trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ chỉ đạo Khuyến công Hải Phòng thành lập các chi nhánh khuyến công cấp huyện và phát triển mạng lưới cộng tác viên khuyến công cấp cơ sở; Tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác khuyến công. Đồng thời, Trung tâm tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành địa phương liên quan để tham mưu, giúp UBND thành phố ban hành các văn bản pháp luật về công tác khuyến công phù hợp với thực tế; Đẩy mạnh phát triển các ngành nghề CNNT, đặc biệt ưu tiên hoạt động khuyến công cho các vùng hải đảo; Hỗ trợ các cơ sở CNNT, các cụm công nghiệp; Tăng cường các dịch vụ tư vấn…

 

Bên cạnh đó, Sở Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các cơ chế chính sách ưu đãi, tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư vào phát triển CNNT, góp phần chuyển dịch cơ cấu, tạo việc làm cho người lao động, nhằm phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn. Hơn nữa, Khuyến công Hải Phòng sẽ tăng cường phối hợp với các tố chức, cá nhân, các hội, hiệp hội… để triển khai thực hiện các hoạt động khuyến công có hiệu quả cao; Phối hợp với các huyện, khảo sát thực hiện lồng ghép các đề án khuyến công với các chương trình mục tiêu khác như: Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp… Qua đó, xây dựng các đề án khuyến công theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, nhằm tạo bước chuyển biến rõ rệt cho sự phát triển công nghiệp – TTCN nông thôn trên địa bàn…

 

Đinh Công


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang