Chủ Nhật, 19/09/2021 17:57:11 GMT+7

Tin đăng lúc 08-04-2020

Hòa Bình: Thành lập cụm công nghiệp Phong Phú

Vừa qua, UBND tỉnh Hòa Bình đã xem xét, quyết định thành lập Cụm công nghiệp (CCN) Phong Phú, huyện Tân Lạc và giao Công ty Cổ phần Đầu tư LOTUS làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN này.
Hòa Bình: Thành lập cụm công nghiệp Phong Phú
Tại Hội nghị xem xét thành lập Cụm công nghiệp Phong Phú, huyện Tân Lạc

Theo đó, CCN Phong Phú, huyện Tân Lạc nằm trong quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hòa Bình theo Quyết định số 2669/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. CCN với diện tích đề nghị thành lập là 75ha, dự kiến có hệ thống hạ tầng kỹ thuật tiên tiến, hiện đại đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế, đồng thời thu hút các nhà đầu tư thứ cấp tiềm năng với công nghệ sản xuất tiên tiến. Tổng mức vốn đầu tư hạ tầng CCN (tạm tính bằng nguồn vốn của chủ đầu tư) là trên 877,2 tỷ đồng.

 

Sau khi  được UBND tỉnh quyết định thành lập CCN và giao chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, Công ty Cổ phần Đầu tư LOTUS có trách nhiệm phối hợp đơn vị liên quan xác định ranh giới CCN trong quá trình lập quy hoạch chi tiết để không chồng lấn với các công trình, dự án khác; phối hợp với UBND huyện Tân Lạc trong công tác giải phóng mặt bằng; thực hiện thủ tục đầu tư cũng như triển khai dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN theo quy định.

 

Hân Bảo


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang