Thứ Năm, 21/02/2019 16:54:49 GMT+7

Tin đăng lúc 14-02-2018

Hoạt động khoa học và công nghệ ngành Công Thương: Ghi nhận nhiều cải tiến

Năm 2017, tiếp tục ghi nhận nhiều chuyển biến và cải tiến tích cực trong công tác quản lý khoa học và công nghệ (KH&CN) của Bộ Công Thương với mục tiêu nâng cao hiệu quả ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
Hoạt động khoa học và công nghệ ngành Công Thương: Ghi nhận nhiều cải tiến
Sản phẩm của nhiều đề tài, dự án được ứng dụng, chuyển giao vào sản xuất, kinh doanh

Đổi mới trong quản lý

 

Ông Nguyễn Phú Cường - Vụ trưởng Vụ KH&CN (Bộ Công Thương) - cho biết, năm 2017, tổng kinh phí sự nghiệp KH&CN được phân bổ cho Bộ Công Thương là 316.090 triệu đồng (giảm 15% so với năm 2016, giảm 26% so với năm 2015), trong khi đó số lượng chương trình, dự án và các nhiệm vụ giao cho Bộ Công Thương ngày một nhiều. 


Mặc dù vậy, năm 2017, tiếp tục ghi nhận nhiều chuyển biến và cải tiến tích cực trong công tác quản lý KH&CN của Bộ Công Thương. Thể hiện ở việc hoàn thiện và thống nhất đưa vào áp dụng các quy định về quản lý KH&CN cấp bộ. Theo đó, thời gian đăng ký các nhiệm vụ KH&CN cho năm tới được đẩy sớm từ cuối năm trước và chia theo đợt, giúp tăng tính chủ động cho đơn vị đề xuất lẫn đơn vị quản lý. Đồng thời, hoàn thiện và đưa vào sử dụng thử nghiệm hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý nhiệm vụ KH&CN.

 

Đặc biệt, đẩy mạnh việc triển khai các nhiệm vụ KH&CN có quy mô lớn, giảm số lượng các nhiệm vụ để tránh dàn trải và tập trung nguồn lực. Một số chương trình, đề án đã có tỷ lệ vốn đối ứng của doanh nghiệp, đơn vị tham gia lớn như Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao, 100% đơn vị tham gia đối ứng với tỷ lệ vốn đối ứng tối thiểu 50%. Vì vậy, nhiều sản phẩm của các đề tài, dự án đã được ứng dụng, chuyển giao vào sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, đã đề xuất bổ sung 1 sản phẩm quốc gia về "Máy kéo 4 bánh nông nghiệp" tham gia Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020 với quy mô dự án lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

 

Ngoài ra, tăng cường hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các hình thức cung cấp thông tin, dữ liệu, tư vấn công nghệ, áp dụng mô hình quản trị, quản lý tiên tiến và công cụ cải tiến năng suất; các hoạt động kết nối giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong triển khai nghiên cứu và ứng dụng KH&CN. Thực hiện các quy định công khai hóa việc đăng ký, triển khai, ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN, các phát minh sáng chế, đổi mới sáng tạo về KH&CN.

 

Tiếp tục tạo chuyển biến

 

Trong năm 2018, Vụ KH&CN sẽ tích cực triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trong chương trình phối hợp hoạt động KH&CN giữa Bộ Công Thương và Bộ KH&CN; sớm đưa vào tổ chức thực hiện 2 dự án lớn trong ngành khai thác, chế biến dầu khí và hiện đại hóa ngành khai khoáng. Đồng thời, tiếp tục đề xuất một số dự án lớn nhằm hiện đại hóa trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp môi trường. 

 

Bên cạnh đó, từng bước nâng tỷ lệ đặt hàng đối với các nhiệm vụ KH&CN, thực hiện 100% đối với các chương trình/đề án cấp nhà nước, 30% đối với các nhiệm vụ cấp bộ; nâng tỷ lệ các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp trong ngành Công Thương, cùng với các nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng, áp dụng các hệ thống quản trị tiên tiến, mô hình kinh doanh hiện đại nhằm nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp.

 

Mặt khác, triển khai tích cực, có hiệu quả Kế hoạch hành động ngành Công Thương triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; triển khai và tiếp tục đề xuất xây dựng một số dự án điểm về xây dựng mô hình nhà máy số trong các ngành sản xuất công nghiệp; hoàn thành, báo cáo lãnh đạo bộ đề xuất danh mục lĩnh vực, sản phẩm, công nghệ được ưu tiên đầu tư phát triển.

 

Thời gian qua, Vụ KH&CN đã luôn tập trung, chủ động đổi mới công tác quản lý, đáp ứng các quy định chung và nâng cao chất lượng các hoạt động KH&CN của Bộ Công Thương.

 

Nguồn Báo Công Thương


Tin liên quan:

Tag:

| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang