Thứ Năm, 19/09/2019 06:58:18 GMT+7
Tìm mọi giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công
Tìm mọi giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công
Tin đăng lúc : 01-03-2019
Trước hiện trạng công tác khuyến công của Tỉnh còn gặp nhiều khó khăn trong triển khai; tận dụng, khai thác triệt để mọi tiềm năng, điều kiện sẵn có, Sở Công Thương Hải Dương đã xây dựng nhiều giải pháp, tuy nhiên Tỉnh vẫn cần sự hỗ trợ hơn nữa từ các cấp có thẩm quyền nhằm nâng cao hiệu quả chương trình khuyến công của Tỉnh.
Khuyến công quốc gia: Hỗ trợ không chỉ bằng kinh phí
Khuyến công quốc gia: Hỗ trợ không chỉ bằng kinh phí
Tin đăng lúc : 26-02-2019
Với nhiệm vụ triển khai chương trình khuyến công quốc gia trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1, Cục Công Thương địa phương (IPC 1) đã triển khai hiệu quả nhiều đề án, giúp các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn (CNNT) cải thiện đáng kể năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm.
Hà Giang: Sử dụng hiệu quả nguồn vốn khuyến công
Hà Giang: Sử dụng hiệu quả nguồn vốn khuyến công
Tin đăng lúc : 19-02-2019
Trên cơ sở danh mục đề án do UBND các huyện, thành phố đăng ký thực hiện trong năm 2019, ngay từ đầu năm Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Giang đã tổ chức thẩm tra năng lực thực hiện của các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trước khi hoàn thiện các đề án nhằm bảo đảm hiệu quả tốt nhất cho nguồn vốn khuyến công.
Hoạt động khuyến công với công tác dân tộc
Hoạt động khuyến công với công tác dân tộc
Tin đăng lúc : 15-02-2019
Trong những năm qua, Chính phủ đã triển khai và ban hành nhiều chương trình dự án nhằm tạo nên sự chuyển biến cơ bản, toàn diện vùng các dân tộc thiểu số.
Khuyến công Bình Thuận: Ưu tiên các ngành nghề thế mạnh
Khuyến công Bình Thuận: Ưu tiên các ngành nghề thế mạnh
Tin đăng lúc : 31-01-2019
Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong 5 năm vừa qua (2014-2018), UBND tỉnh Bình Thuận đã xây dựng định hướng dài hơi cho công tác khuyến công, trong đó ưu tiên hỗ trợ nguồn lực phát triển các ngành nghề thế mạnh.
Quảng Ninh: Hoàn thiện mạng lưới khuyến công
Quảng Ninh: Hoàn thiện mạng lưới khuyến công
Tin đăng lúc : 23-01-2019
Trước những hạn chế còn tồn tại, ảnh hưởng đến quá trình triển khai cũng như hiệu quả của chương trình khuyến công quốc gia, Sở Công Thương Quảng Ninh đã xây dựng nhiều giải pháp tháo gỡ, trong đó trọng tâm là cải thiện chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công, khuyến khích doanh nghiệp lớn tham gia.
Bắc Kạn: Phát huy hiệu quả Chương trình Khuyến công quốc gia
Bắc Kạn: Phát huy hiệu quả Chương trình Khuyến công quốc gia
Tin đăng lúc : 18-01-2019
Với sự chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện, công tác khuyến công của Bắc Kạn đã được triển khai đạt hiệu quả đáng ghi nhận, trong đó 1 đồng vốn khuyến công quốc gia thu hút tới 11 đồng vốn từ đối tượng thụ hưởng là kết quả tiêu biểu nhất.
Hoạt động khuyến công: Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn tăng năng suất, chất lượng sản phẩm
Hoạt động khuyến công: Hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn tăng năng suất, chất lượng sản phẩm
Tin đăng lúc : 08-01-2019
Vừa qua, thực hiện nhiệm vụ khuyến công quốc gia 2018, Cục Công Thương địa phương (CTĐP) đã tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá việc duy trì hiệu quả của các đề án khuyến công quốc gia (KCQG) thực hiện trong năm 2017 tại một số địa phương trên cả nước.
Bình Phước - Hoàn thành các đề án khuyến công quốc gia năm 2018
Bình Phước - Hoàn thành các đề án khuyến công quốc gia năm 2018
Tin đăng lúc : 04-01-2019
Thực hiện Quyết định số 4768/QĐ-BCT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018 , trong đó KC Bình Phước được giao thực hiện 07 đề án, trong đó có 05 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, 01 đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, 01 đề án khuyến công quốc gia điểm với tổng kinh phí hỗ trợ là 3,45 tỷ đồng, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực, cơ khí, chế biến gỗ, chế biến hạt điều xuất khẩu và sản xuất vật liệu xây dựng không nung.
Hải Dương: Công nhận 3 sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018
Hải Dương: Công nhận 3 sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018
Tin đăng lúc : 25-12-2018
Tỉnh Hải Dương có 3 sản phẩm Công nghiệp nông thôn (CNNT) đã được công nhận sản phẩm tiêu biểu cấp tỉnh tại Hội chợ triển lãm bình chọn các sản phẩm CNNT khu vực phía Bắc năm 2018.

Quảng cáo

Về đầu trang