Thứ Tư, 17/10/2018 01:21:16 GMT+7
Thông tư Quy định một số mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công
Thông tư Quy định một số mức chi cụ thể cho hoạt động khuyến công
Tin đăng lúc : 04-05-2014
Ngày 18 tháng 02 năm 2014, Liên Bộ Tài chính – Bộ Công Thương ban hành Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT hướng dẫn trình tự lập, quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương. Thông tư trên hướng dẫn dẫn trình tự lập, quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công.
Lào Cai tích cực đào tạo nghề cho lao động nông thôn
Lào Cai tích cực đào tạo nghề cho lao động nông thôn
Tin đăng lúc : 04-05-2014
Trong những năm qua, bằng nguồn vốn từ chính sách khuyến công của Nhà nước, Trung tâm Khuyến công, Tư vấn phát triển công nghiệp và Tiết kiệm năng lượng Lào Cai đã triển khai thực hiện rất nhiều nội dung, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp bằng nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương có hiệu quả, góp phần giúp các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn ngày càng phát triển mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng và số lượng sản phẩm, đủ sức cạnh tranh chiếm lĩnh thị trường.
Hoạt động khuyến công Lâm Đồng: Ưu tiên sản xuất sạch hơn
Hoạt động khuyến công Lâm Đồng: Ưu tiên sản xuất sạch hơn
Tin đăng lúc : 01-05-2014
Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước và hoàn thiện cơ chế, chính sách về công tác khuyến công để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của Tỉnh, triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về khuyến công, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 ban hành Quy chế quản lý hoạt động khuyến công trên địa bàn Tỉnh.

Quảng cáo

Về đầu trang