Thứ Năm, 18/04/2024 09:01:28 GMT+7

Tin đăng lúc 04-03-2023

Lượt xem: 1047

PC Hà Giang triển khai nhiệm vụ trong công tác quản lý Kỹ thuật vận hành, An toàn và Công nghệ thông tin

<p>S&aacute;ng 03/03/2023, C&ocirc;ng ty Điện lực H&agrave; Giang (PC H&agrave; Giang) đ&atilde; tổ chức Hội nghị chuy&ecirc;n đề tổng kết đ&aacute;nh gi&aacute; c&ocirc;ng t&aacute;c quản l&yacute; Kỹ thuật vận h&agrave;nh - An to&agrave;n - C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin năm 2022 v&agrave; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tham gia Hội nghị c&oacute; &ocirc;ng Ho&agrave;ng Văn Thiện - B&iacute; thư Đảng ủy, Gi&aacute;m đốc C&ocirc;ng ty; C&aacute;c Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc, c&ugrave;ng Trưởng c&aacute;c ph&ograve;ng nghiệp vụ của C&ocirc;ng ty; Đội Quản l&yacute; vận h&agrave;nh lưới điện cao thế (QLVHLĐCT) v&agrave; c&aacute;c Điện lực trực thuộc.</p>
PC Hà Giang triển khai nhiệm vụ trong công tác quản lý Kỹ thuật vận hành, An toàn và Công nghệ thông tin

Trong năm 2022 vừa qua, đội ngũ CBCNV làm công tác quản lý Kỹ thuật vận hành, An toàn và Công nghệ thông tin của PC Hà Giang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục, ổn định và tin cậy, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, cũng như đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

 

Tính đến thời điểm hiện nay, PC Hà Giang đang quản lý, vận hành và khai thác hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Hà Giang bao gồm: Lưới điện 110 kV với 05 Trạm biến áp (TBA), 09 máy biến áp (MBA), 481 km đường dây với tổng dung lượng 261 MVA; Lưới điện trung, hạ áp gồm 1.689 TBA có tổng dung lượng là 338.146 kVA (kể cả các TBA của khách hàng); Đường dây trung áp là 2.969 km, đường dây hạ áp là 3.460 km (cả đường dây của khách hàng); 01 tổ máy diezen; Điều hành 15 Nhà máy thủy điện vừa và nhỏ hòa vào lưới điện trên địa bàn toàn tỉnh. Trong năm 2022 vừa qua, tổng sản lượng điện nhận của Công ty đạt 532,495 triệu KWh. Đồng thời, hệ thống các TBA và MBA, hệ thống đường dây đều được vận hành ở trạng thái ổn định, cũng như toàn đơn vị đã không để xảy ra tai nạn lao động do lỗi chủ quan của người lao động và người sử dụng lao động.

 

 

Đại diện các đơn vị ký cam kết về thực hiện văn hóa an toàn lao động với lãnh đạo Công ty

 

Về lĩnh vực Công nghệ thông tin, PC Hà Giang hiện đang quản lý khai thác 660,78 km cáp quang, trong đó có 171,95 km cáp OPGW; 487,23 km cáp ADSS; 1,6 km cáp F8. Ngoài ra, Công ty còn đang sử dụng chung với Viettel 204 km cáp các loại. Hệ thống truyền dẫn của PC Hà Giang phục vụ chạy các phần mềm tập trung của Tổng Công ty như: CMIS, ERP, PMIS, IMIS; Kết nối Trung tâm Điều khiển xa giám sát các TBA 110KV, phục vụ việc điều khiển, giám sát máy cắt/Recloser; Hệ thống phục vụ hội nghị truyền hình... Trong năm qua, hệ thống công nghệ thông tin của đơn vị luôn được vận hành ổn định, góp phần không nhỏ trong việc cung cấp điện an toàn, ổn định cho khách hàng sử dụng điện.

 

Cùng với việc quản lý tốt về kỹ thuật vận hành, công nghệ thông tin, năm qua PC Hà Giang cũng đã triển khai thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, đồng thời phối hợp với Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc tổ chức huấn luyện về ATVSLĐ theo Nghị định 44/CP của Chính phủ; Thông tư 05/TT-BCT của Bộ Công thương và Quy trình an toàn điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Ngoài ra, Công ty còn thường xuyên kiểm tra, kiểm soát trên phần mềm ECP cũng như tại hiện trường về an toàn lao động, quản lý tốt công cụ, dụng cụ (CCDC) an toàn, thí nghiệm, kiểm định trang thiết bị, máy móc, CCDC đúng quy định. Bên cạnh đó, đơn vị cũng làm tốt công tác tuyên truyền để thực hiện pháp luật về ATVSLĐ, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, phòng chống cứu nạn theo đúng quy định, hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022...

 

 

Phát biểu chỉ đạo tai Hội nghị, ông Hoàng Văn Thiện - Giám đốc PC Hà Giang yêu cầu: Lực lượng làm công tác quản lý Kỹ thuật vận hành, An toàn và Công nghệ thông tin cần phát huy kết quả đạt được trong năm qua, tập trung các giải pháp hoàn thành chỉ tiêu kỹ thuật được Tổng công ty giao năm 2023; Bám sát chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” của EVN đề ra để thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt, các đơn vị Điện lực trực thuộc cần phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền cũng như các biện pháp đảm bảo an toàn hành lang lưới điện; Ngăn chặn nguy cơ tiềm ẩn có thể gây sự cố lưới điện và đảm bảo an toàn điện trong các hoạt động kinh tế - xã hội và cuộc sống của nhân dân; Tuân thủ tuyệt đối các quy định pháp luật của Nhà nước, các quy trình, quy định của EVN, của EVNNPC; Thực hiện đầy đủ các nội dung về đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa an toàn lao động và quy trình 5S trong công việc và trên hệ thống lưới điện; Tăng cường công tác tuyên truyền để đảm bảo công tác an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ đi đôi với thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm quy định an toàn điệ; Chủ động khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, sự cố để cấp điện trở lại nhanh nhất cho khách hàng và nhân dân; Chú trọng xây dựng văn hóa an toàn lao động cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất, kinh doanh…

 

 

Các Đại biểu thực hiện nghi thức tuyên thệ đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất

 

Cũng tại Hội nghị, PC Hà Giang đã tổ chức ký cam kết về thực hiện văn hóa an toàn lao động giữa Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, đồng thời thực hiện nghi lễ tuyên thệ đảm bảo an toàn lao động trong sản xuât.

 

Chí Kiên – PC Hà Giang


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang