Thứ Năm, 22/10/2020 13:13:33 GMT+7

Tin đăng lúc 09-09-2020

PC Yên Bái nâng cao quản lý đơn vị cấp 4, chấn chỉnh và khắc phục tồn tại trong công tác nghiệp vụ

Tăng cường năng lực quản lý đơn vị cấp 4 thuộc Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái) đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh điện và dịch vụ khách hàng, kịp thời khắc phục thiếu sót, tồn tại.
PC Yên Bái nâng cao quản lý đơn vị cấp 4, chấn chỉnh và khắc phục tồn tại trong công tác nghiệp vụ
Thành viên Đoàn kiểm tra Công ty trao đổi về công tác quản lý vật tư và sửa chữa thường xuyên tại Điện lực Văn Yên

Hiện nay PC Yên Bái có 6 Điện lực trực thuộc với nhiệm vụ quản lý vận hành và kinh doanh điện trên địa bàn 1 thành phố, 1 thị xã và 7 huyện trong tỉnh Yên Bái, khối lượng quản lý vận hành gồm 362,km đường dây 110 kV, 5 trạm biến áp 110 kV, 2.108 km đường dây 35/22/10 kV, 1.316 trạm biến áp phân phối, 2.500 km đường dây hạ thế và 226.591 khách hàng sử dụng điện.

 

Căn cứ tình hình thực tế và nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh cũng như tăng cường kiểm tra nội bộ, đảm bảo hoạt động trong Công ty tuân thủ quy định của pháp luật, của ngành, phát huy mặt tích cực, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót trong quản lý ở đơn vị cấp 4, PC Yên Bái lập chương trình kiểm tra nội bộ năm 2020, tiến hành kiểm tra 6 điện lực trực thuộc, nội dung kiểm tra gồm: Công tác thanh tra, pháp chế, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo và ký kết hợp đồng kinh tế; công tác cán bộ, lao động, tiền lương, KPIs; công tác tài chính kế toán; công tác quản lý vật tư và SCTX; công tác văn thư lưu trữ và vệ sinh công nghiệp; công tác công nghệ thông tin và an toàn thông tin…

 

Qua kiểm tra, các phòng chức năng nghiệp vụ Công ty đã đánh giá những mặt đã thực hiện tốt tại các điện lực như việc tuyên truyền phổ biến chính sách của Đảng,  pháp luật của Nhà nước và các quy định, quy chế của nghành đến người lao động, đa dạng việc thông tin tuyên truyền; công tác cán bộ, điều động lao động và việc thanh toán tiền lương, các khoản có tính chất lương đến tận tay người lao động; công tác tài chính kế toán các điện lực đảm bảo nguyên tắc tài chính kế toán hiện hành; việc ký kết hợp đồng theo phân cấp đúng quy định; việc lưu trữ hồ sơ tài liệu cơ bản đi vào nề nếp, đảm bảo thuận tiện khai thác hồ sơ, tài liệu lưu trữ; đảm bảo an toàn thông tin mạng…

 

Tuy nhiên bên cạnh những việc làm được thì các điện lực trực thuộc còn để xảy ra một số tồn tại, Đoàn kiểm tra của Công ty đã chỉ ra và yêu cầu các điện lực khắc phục ngay nhằm đảm bảo đúng theo hướng dẫn của Công ty và các văn bản của Tổng công ty, Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công tác sửa chữa thường xuyên, việc quyết toán chi phí nhiên liệu và việc thanh toán tiền lương của dịch vụ; công tác xuất, nhập vật tư vào các công trình  chưa kịp thời hoàn thiện hồ sơ theo quy định; việc sử dụng các biểu mẫu chưa phù hợp với bộ quy trình ISO 9001-2015. Sau kiểm tra, Công ty có thông báo kết luận và yêu cầu khắc phục và sẽ thực hiện phúc tra sau khi hoàn thiện việc khắc phục và đưa vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị.

 

Kịp thời chỉ ra sai sót, chấn chỉnh và yêu cầu khắc phục xử lý, đảm bảo thực hiện theo đúng các văn bản pháp luật, quy định, chỉ đạo của EVN, EVNNPC. Qua đó, giúp cho công tác quản lý tại các đơn vị trực thuộc nói riêng, PC Yên Bái nói chung ngày càng "chuyên nghiệp", đáp ứng về công tác quản lý hiện nay./.

 

                                                               Mai Ngọc Lương


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang