Thứ Năm, 21/02/2019 16:56:26 GMT+7

Tin đăng lúc 10-11-2017

Sáng kiến Việt Nam thúc đẩy tiến trình toàn cầu hoá APEC

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh sau khi kết thúc Hội nghị Liên Bộ trưởng AMM29 trong khuôn khổ APEC 2017.
Sáng kiến Việt Nam thúc đẩy tiến trình toàn cầu hoá APEC
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh

Theo đó, AMM29 là một hoạt động không chỉ có ý nghĩa với Việt Nam, các nước trong APEC mà còn có ý nghĩa to lớn đối với cộng đồng quốc tế, đặc biệt đối với xu thế của toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại. Hội nghị APEC 2017 tại Việt Nam tập trung thảo luận những nội dung chính trong khuôn khổ AMM29 cũng như Hội nghị cấp cao thể hiện quyết tâm hướng tới mục tiêu chung mà các nền kinh tế APEC đề ra.

 

Tại Hội nghị AMM 29, những nội dung mà các Bộ trưởng thảo luận và thông qua có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở để trình các Lãnh đạo cấp cao APEC. Những nội dung này mang tính toàn diện, đa dạng từ nhiều góc độ, nhiều cấp độ và phản ánh được sự quan tâm và những lợi ích của các nền kinh tế APEC.


Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng, mặc dù hội nghị này còn có nhiều quan điểm, ý kiến khác nhau, nhưng chúng ta đã đi đến một kết quả rất tích cực là tập trung vào lợi ích của các nước nền kinh tế APEC trong những nội dung đã được thảo luận thống nhất thông qua. Hội nghị đã mang lại những kết quả cụ thể, thiết thực, đóng góp vào việc thực hiện tự do hóa, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư, cũng như tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

 

"Những sáng kiến, những nội dung mà nước chủ nhà Việt Nam tham gia đã được đánh giá cao và phản ánh được thực tiễn, phục vụ cho tiến trình toàn cầu hóa và APEC" - Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định.

 

Ví dụ như sáng kiến APEC về tạo thuận lợi cho Thương mại điện tử xuyên biên giới đã nhận lại sự ủng hộ của tất cả các nền kinh tế tham gia trong APEC và cũng phản ánh đúng trong xu thế chung phát triển kinh tế thương mại. Chúng ta không chỉ dừng trong việc đánh giá mục tiêu, kết quả đã đạt được, kế hoạch 2017, nhất là mục tiêu Bogor 2020 mà còn tiếp tục thông qua các cơ chế, sáng kiến quan trọng để tiếp tục mục tiêu của Bogor sau 2020 và tiến xa hơn nữa. Và ở đây có những sáng kiến của VN trong việc thực hiện cơ chế xây dựng mục tiêu cho tiến trình hậu Bogor do VN đề xuất trong diễn đàn APEC đã được thông qua, cùng với những chiến lược khác của APEC để xây dựng các Đề án mang tính chiến lược, nhưng cũng đầy thực tiễn giúp cho APEC đạt được mục tiêu chung phát triển bền vững, bao trùm.

 

Chia sẻ thêm thông tin tại sao năm nay APEC không thể thông qua được kế hoạch hành động triển khai Tuyên bố Lima về FTAAP, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho hay: Việc hiện thực hóa tuyên bố Lima về việc thực hiện một khu vực thương mại tư do Châu Á – Thái Bình Dương (FTAAP) là một trong những nội dung thảo luận quan trọng hiện nay của APEC. Trong suốt năm 2017, có rất nhiều diễn đàn cũng như các khung khổ hợp tác, các nền kinh tế đã nghiên cứu, phối hợp với nhau để xây dựng và xác định ra những nội dung cơ bản để đưa vào thực hiện Chương trình Kế hoạch hành động thực thi Tuyên bố LIMA về FTAAP. Đây là mục tiêu quan trọng đối với 21 nền kinh tế của khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, trải rộng trên 4 Châu lục với các mức độ, trình độ phát triển kinh tế xã hội khác nhau nên có những mối quan tâm ưu tiên đa dạng trên nhiều lĩnh vực, chính vì vậy việc xây dựng một chương trình hành động cụ thể để thực thi Tuyên bố LIMA với những nội dung, nội hàm ưu tiên khác nhau thì không thể thực hiện một cách đơn giản. Trên thực tế thì mặc dù có những nỗ lực rất lớn nhưng còn những khoảng cách trong việc lựa chọn các lĩnh vực, các nội dung cụ thể để đưa vào Kế hoạch hành động lần này.

 

Chính vì vậy APEC và các Bộ trưởng cũng đã quyết định dành thời gian để tiếp tục thảo luận và làm rõ cơ sở nhằm đạt được sự đồng thuận về những nội dung và chương trình ưu tiên của mỗi nền kinh tế thành viên.

 

Do vậy, APEC quyết định sẽ tiếp tục thảo luận thêm vào năm 2018 nhằm đảm bảo có được một kế hoạch hoạt động mang tính thực tiễn, có tính đến lợi ích khác nhau của các nền kinh tế trong khu vực, giúp tạo cơ sở bền vững, và đảm bảo hiệu quả tính thực thi của Chương trình.

 

Nguồn Vietnamnet


Tin liên quan:

Tag:

| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang