Thứ Hai, 24/02/2020 14:21:20 GMT+7

Tin đăng lúc 28-07-2019

Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên: Quản lý chặt tài nguyên, khoáng sản và môi trường, góp phần phát triển KT-XH

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc bản đồ, viễn thám. Quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở.
Sở Tài nguyên và Môi trường Điện Biên: Quản lý chặt tài nguyên, khoáng sản và môi trường, góp phần phát triển KT-XH
Bí thư tỉnh ủy Trần Văn Sơn kiểm tra quy hoạch thực địa

Để triển khai và hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao, ngay từ đầu năm, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phát động thi đua theo chuyên đề “Hành động để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lon”.

 

Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Điện Biên về Kế hoạch đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015 – 2020. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020; phong trào thi đua “cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016 – 2020; phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” đến năm 2020; Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2018.

 

Đối với công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, Sở đã xây dựng Kế hoạch, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới, nhân tố mới, với tiêu chí chung là gương điển hình tiên tiến phải là những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động, sản xuất, học tập, công tác; là nhân tố nổi trội, dẫn đầu trong các phong trào thi đua, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tích cực tham gia các phong trào thi đua xây dựng và phát triển ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

 

Trong năm qua, Sở đã hoàn thiện hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Điện Biên, đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết 78/NQ-CP ngày. Tham mưu kịp thời công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện đúng trình tự theo quy định của Luật đất đai đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất của các dự án. Cụ thể, giao đất tại 11 vị trí với diện tích là 602,5 ha. Thu hồi đất của 5 tổ chức sử dụng đất do không còn nhu cầu sử dụng giao cho địa phương quản lý với diện tích 3,5 ha, cho thuê đất tại 19 vị trí với diện tích 21,02 ha, gia hạn thuê đất tại 10 vị trí với diện tích 1,88 ha, ký 25 hợp đồng thuê đất với diện tích 76,5 ha.

 

 

Cầu Mường Thanh trên dòng sông Nậm Rốn đã được xử lý đảm bảo môi trường trong xanh

 

Việc định giá đất cụ thể đã được tổ chức thực hiện, đảm bảo kịp thời, đáp ứng tiến độ của các dự án.Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2018. Trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể của các dự án triển khai năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, trình UBND tỉnh phê duyệt 34 phương án xác định giá đất cụ thể. Tổng diện tích đưa vào đấu giá trên địa bàn các huyện là 1,69 ha với số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 70,49 tỷ đồng.

 

Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Thực hiện lập, thẩm định, trình phê duyệt 33 phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, diện tích đất 201 ha, của 2070 lượt hộ gia đình cá nhân và 8 tổ chức với tổng số tiền 138.229 triệu đồng. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tính lũy kế đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh đã cấp cho các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân trên toàn tỉnh là 233.663 giấy với diện tích là 587.048 ha, đạt 92,72% so với diện tích cần cấp.

 

Trong năm 2018, tham mưu trình UBND cấp 03 giấy phép khai thác vật liệu xây dựng, điều chỉnh 01 giấy phép khai thác khoáng sản, xác định 02 vị trí đăng ký khai thác, thu hồi khoáng sản trong phạm vi diện tích đất dự án, chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản đối với 01 điểm mỏ. Thẩm định tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với 4 điểm mỏ và 2 vị trí đăng ký khai thác, tận dụng khoáng sản trong phạm vi diện tích đất dự án với tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được phê duyệt là 4.814 triệu đồng.

 

Triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới. Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch bảo vệ môi trường và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường tỉnh Điện Biên năm 2019, xây dựng báo cáo chuyên đề hiện trạng môi trường nước tỉnh Điện Biên năm 2018.

 

Quản lý chặt chẽ tài nguyên, khoáng sản và môi trường, tham mưu kịp thời cho tỉnh về những biến động trong sử dụng đất đai của các tổ chức và cá nhân, nỗ lực tìm nhiều giải pháp hiệu quả, nhằm nâng cao tính pháp lý trong quản lý địa chính, tài nguyên khoáng sản và môi trường, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. Ngành Tài nguyên môi trường đã thật sự là cơ quan tham mưu tin cậy của tỉnh, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ được giao phó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH của địa phương mà Nghị quyết đã đề ra./.

 

Lê Xuân


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang