Thứ Tư, 27/05/2020 06:46:07 GMT+7

Tin đăng lúc 21-05-2020

Sóc Trăng thực hiện Đề án tăng cường hỗ trợ hoạt động khuyến công năm 2020

Năm 2020, Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (TTKC) tỉnh Sóc Trăng, đã xây dựng Đề án tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp (DN), cơ sở công nghiệp nông thôn (CSCNNT) phát triển sản xuất, nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm phát huy hiệu quả nguồn kinh phí đầu tư.
Sóc Trăng thực hiện Đề án tăng cường hỗ trợ hoạt động khuyến công năm 2020
Nghiệm thu đề án khuyến công quốc gia, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất.

Nhằm nâng cao năng lực cho cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, năm 2020, TTKC tỉnh Sóc Trăng có kế hoạch thực hiện 19 đề án khuyến công, gồm: 04 đề án do TTKC thực hiện; 14 đề án khuyến công địa phương; 01 đề án nhóm khuyến công quốc gia; Tổng kinh phí  trên 6,7 tỉ đồng; trong đó, kinh phí khuyến công quốc gia 1,1 tỉ đồng; kinh phí khuyến công địa phương trên 2,1 tỉ đồng; kinh phí đơn vị thụ hưởng đống góp trên 3,5 tỉ đồng, tập trung chủ yếu vào các ngành nghề sản xuất và sử dụng nguyên liệu tại chỗ; Sản xuất sản phẩm phục vụ xuất khẩu; Cơ sở sử dụng nhiều lao động (từ 50 lao động trở lên); Cơ sở sản xuất công nghiệp hỗ trợ, cơ sở có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Ưu tiên các cơ sở sản xuất tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm.

 

Đặc biệt, TTKC tăng mức chi hỗ trợ đối với nhiều hoạt đông khuyến công như: Hỗ trợ thành lập DN nơi điều kiện kinh tế khó khăn; cơ sở CNNT làm ăn hiệu quả cần được tuyên truyền, nhân rộng, với mỗi đề án từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng; hỗ trợ mô hình trình diễn kỹ thuật tăng mức tối đa từ 30% nhưng không quá 1 tỷ đồng; chi hỗ trợ cơ sở CNNT ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, đăng ký nhãn hiệu, xử lý môi trường… nhằm phát huy hết khả năng nguồn vốn hỗ trợ từ cơ quan Nhà nước, đảm bảo chất lượng sản phẩm được thị trường chấp nhận, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

 

CD


Tin liên quan:

Tag:

| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang