Thứ Hai, 18/02/2019 22:07:07 GMT+7

Tin đăng lúc 02-08-2018

Sửa quy định về kiểm tra, giám sát hải quan

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.
Sửa quy định về kiểm tra, giám sát hải quan
Ảnh minh họa

Bộ Tài chính cho biết, ngày 01/07/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan. Thực tiễn Nghị định đã góp phần thúc đẩy tiến trình cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh kho bãi, địa điểm, logistics, nâng cao hiệu quả của hoạt động hải quan và đảm bảo quản lý nhà nước về hải quan. Tuy nhiên, qua quá trình triển khai thực hiện, Nghị định số 68/2016/NĐ-CP cần được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi các lý do sau:

 

Về cơ sở pháp lý: Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực điều kiện kinh doanh về kho bãi, địa điểm đã được sửa đổi, bổ sung như: Nghị định số 167/2016/NĐ-CP quy định về kinh doanh hàng miễn thuế; Nghị định số 38/2017/NĐ-CP về đầu tư xây dựng, khai thác cảng cạn… Do đó, cần sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2016/NĐ-CP để đảm bảo thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung.

 

Bên cạnh đó, qua thời gian thực hiện Nghị định số 68/2016/NĐ-CP đã phát sinh vướng mắc liên quan đến quy định về vị trí, diện tích thành lập các kho bãi, địa điểm và để phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực từ sau năm 2016 trở lại đây và thực tiễn.

 

Đồng thời, cần bổ sung thêm một Điều tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP về hướng dẫn việc công nhận kho, bãi, địa điểm trong khu vực cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng không quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế đủ điều kiện tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan được quy định tại khoản 3, Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018.

 

Ngoài ra, hiện nay các kho bãi, địa điểm đều đang sử dụng phần mềm quản lý hàng hóa vào, ra, lưu giữ tại kho ngoại quan, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu, đáp ứng theo Nghị định 68/2016/NĐ-CP. Tuy nhiên, các phần mềm này đều chưa theo chuẩn định dạng thông điệp dữ liệu trao đổi giữa cơ quan Hải quan và Doanh nghiệp. Vì vậy, khi xây dựng nội dung Nghị định cần sửa đổi, bổ sung xây dựng phần mềm chung theo một chuẩn định dạng thông tin trao đổi dữ liệu giữa cơ quan Hải quan và Doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, địa điểm.

 

Bộ Tài chính cũng cho biết, mục tiêu xây dựng dự thảo Nghị định nhằm cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 19/2018/NQ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ; đồng thời đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin, tiến tới hiện đại hóa, tự động hóa hoạt động của các địa điểm, kho, bãi; chuyên nghiệp hóa đối với hệ thống kinh doanh Logistis, kho bãi, địa điểm trên cả nươc, tiến tới mô hình quản lý tập trung.

 

Hệ thống các cửa hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm trên cả nước được thành lập sẽ đúng quy mô về vị trí thành lập, phù hợp với nhu cầu thuê các kho bãi, địa điểm của các Doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu, bãi bỏ các vị trí thành lập kho bãi, địa điểm không phù hợp với thực tế hiện nay, từ đó tránh việc thành lập các kho bãi, địa điểm tràn làn, manh mún, không phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn cho công tác quản lý của các cơ quan chức năng.

 

Theo báo Chính phủ


Tin liên quan:

Tag:

| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang