Thứ Tư, 04/10/2023 11:27:34 GMT+7

Tin đăng lúc 18-05-2023

Lượt xem: 369

Tháng 4/2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 8 văn bản QPPL

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 4/2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 8 văn bản quy phạm pháp luật gồm 5 nghị định của Chính phủ và 3 quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Tháng 4/2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 8 văn bản QPPL
Ngăn chặn các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức

Bổ sung nguồn lực phục vụ phát triển nghề cá

 

Nghị định số 11/2023/NĐ-CP ngày 13/4/2023 của Chính phủ về thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa.

 

Việc Chính phủ cho phép thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển nghề cá Khánh Hòa nhằm bổ sung nguồn lực phục vụ phát triển nghề cá, đầu tư cho các hạng mục, công trình hạ tầng cảng cá, cơ sở chế biến, dịch vụ hậu cần nghề cá và các công trình thiết yếu khác phòng, chống thiên tai, phục vụ dân sinh tại huyện Trường Sa. 

 

Quỹ sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh Khánh Hoà theo đúng chủ trương "gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo quốc gia", "đẩy mạnh xây dựng và phát triển huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội trên biển của cả nước" nêu tại Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị.

 

Ngăn chặn các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức

 

Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân bao gồm 44 Điều, chia thành 04 chương.

 

Việc ban hành Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền dữ liệu cá nhân; ngăn chặn các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của cá nhân, tổ chức; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, mà trước hết là của Bên xử lý dữ liệu đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân. Đồng thời, Nghị định là tiền đề quan trọng để triển khai, đúc rút và nghiên cứu, xây dựng thành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

 

Quy định chi tiết các trường hợp giới hạn quyền tác giả, giới hạn quyền liên quan

 

Nghị định số 17/2023/NĐ-CP ngày 26/4/202/3 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.

 

Trong đó, Nghị định quy định chi tiết các trường hợp ngoại lệ không xâm phạm quyền liên quan, bao gồm: sao chép hợp lý một phần cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng; trích dẫn hợp lý cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng; bản sao tạm thời.

 

Nghị định cũng quy định chi tiết các trường hợp giới hạn quyền tác giả, giới hạn quyền liên quan: sử dụng tác phẩm, bản ghi âm, ghi hình đã công bố và trả tiền bản quyền trong trường hợp giới hạn quyền tác giả, giới hạn quyền liên quan; khai thác, sử dụng quyền dịch các tác phẩm từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, quyền sao chép các tác phẩm để giảng dạy, nghiên cứu không nhằm mục đích thương mại theo Phụ lục Công ước Berne.

 

Thay đổi quy định về thông báo hội nghị, hội thảo, đào tạo trong hoạt động bán hàng đa cấp

 

Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

 

Trong đó, Nghị định thay đổi về thông báo hội nghị, hội thảo, đào tạo trong hoạt động bán hàng đa cấp. Theo đó, hội nghị, hội thảo, đào tạo tổ chức dưới hình thức trực tuyến cũng phải thông báo đến Sở Công Thương trước khi thực hiện. Quy định này nhằm khắc phục tình trạng tổ chức các hoạt động trực tuyến để né tránh sự kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng đối với hoạt động bán hàng đa cấp.

 

Tập trung quy định chi tiết về nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền

 

Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

 

Nghị định được bố cục gồm 4 chương, 14 Điều. Theo đó, Nghị định tập trung quy định chi tiết về nguyên tắc, tiêu chí, phương pháp đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền; nhận biết khách hàng; tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi; giao dịch có giá trị lớn bất thường hoặc phức tạp; cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận thông tin, hồ sơ, tài liệu, báo cáo; thu thập, xử lý và phân tích thông tin phòng, chống rửa tiền;...

 

Quy định thẻ ABTC có hai dạng là thẻ cứng và thẻ điện tử để phù hợp với quy định chung của khối APEC

 

Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC.

 

Quyết định đã bổ sung một số nội dung mới để bảo đảm việc thực hiện được thống nhất, công khai, minh bạch, cụ thể: Giải thích các khái niệm thẻ đi lại doanh nhân APEC, doanh nhân Việt Nam, doanh nhân nước ngoài để thống nhất về nhận thức; quy định thẻ ABTC có hai dạng là thẻ cứng và thẻ điện tử để phù hợp với quy định chung của khối APEC. Thẻ ABTC thẻ cứng và thẻ điện tử có giá trị pháp lý như nhau, không làm ảnh hưởng đến trình tự, thủ tục cấp thẻ; quy định về điều kiện được xem xét cấp thẻ thẻ ABTC;...

 

Giao dịch 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo

 

Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.

 

Quyết định đã quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật PCRT là từ 400.000.000 đồng trở lên.

 

Theo baochinhphu


Tin liên quan:

Tag:

| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang