Thứ Năm, 19/07/2018 09:13:15 GMT+7

Tin đăng lúc 11-10-2017

Thanh Hóa: Ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020

Vừa qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch số 160/KH-UBND về việc thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020.
Thanh Hóa:  Ban hành kế hoạch thực hiện Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2020

Cụ thể, Chiến lược SXSH sẽ nhằm mục tiêu đến năm 2020 đạt 90% cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức được lợi ích của việc áp dụng SXSH trong công nghiệp; 50% cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng SXSH; Các cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng SXSH tiết kiệm được từ 8 - 13% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trên đơn vị sản phẩm; Giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người và đảm bảo phát triển bền vững; 90% doanh nghiệp vừa và lớn có bộ phận chuyên trách về SXSH; 100% cán bộ chuyên trách về SXSH ở các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh được đào tạo, tập huấn kiến thức về áp dụng SXSH trong công nghiệp; Thành lập bộ phận hỗ trợ SXSH trong công nghiệp trực thuộc Trung tâm khuyến công và tiết kiệm năng lượng - Sở Công Thương Thanh Hóa.

 

Cũng theo kế hoạch, UBND tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp: Nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng SXSH trong công nghiệp; Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách, pháp luật và quyết định của tỉnh thúc đẩy SXSH trong công nghiệp; Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật về áp dụng SXSH tại các cơ sở sản xuất công nghiệp; Nguồn kinh phí hỗ trợ thường xuyên cho tổ chức áp dụng SXSH trong công nghiệp.

 

Sở Công Thương được giao là cơ quan chủ trì, giúp UBND tỉnh tổ chức thực hiện kế hoạch, đồng thời phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan triển khai có hiệu quả chất lượng các nội dung theo kế hoạch.

 

Hoa Nguyễn


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang