Chủ Nhật, 26/05/2019 22:49:25 GMT+7

Tin đăng lúc 11-07-2018

Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng: Bộ Công Thương không được chủ quan, tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao

Ngày 11/7, phát biểu chỉ đạo tại cuộc kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và những năm tiếp theo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao kết quả đã đạt được và yêu cầu, Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương, cán bộ, đảng viên ngành Công Thương phát huy thành tích, khắc phục khó khăn với tinh thần mới, khí thế mới để tiếp tục tiến lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng: Bộ Công Thương không được chủ quan, tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xây dựng tổ chức vững mạnh, con người, cơ chế chính sách là nhân tố thành công.

Tháp tùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng; Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình cùng nhiều cán bộ cấp cao của Đảng, Chính phủ.

 

Quyết liệt, hiệu quả trong chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ chính trị

 

Báo cáo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước về kết quả hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII của Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương, phương hướng triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và những năm tiếp theo, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã có nhiều nỗ lực trong việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Chính phủ giao.

 

 

Lãnh đạo Bộ Công Thương chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 

Cụ thể, đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai đồng bộ các đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, bước đầu tạo được nhiều chuyển biến tích cực, căn bản trên hầu hết các lĩnh vực. Công tác tổ chức, cán bộ được tập trung giải quyết, xử lý về cơ bản tồn tại, khuyết điểm của những năm trước; đồng thời đã kiên quyết thực hiện kiện toàn tổ chức, cán bộ theo hướng tinh gọn, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 

Ban cán sự Đảng duy trì được tác phong làm việc dân chủ, thẳng thắn nhưng đoàn kết, thống nhất; thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy tư duy đổi mới, tính chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; dám từ bỏ quyền lực để hướng đến lợi ích chung. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Ban cán sự Đảng luôn lựa chọn các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, có tính đột phá cao, có nhiều bức xúc để tập trung ưu tiên các nguồn lực và quyết liệt chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện (như rà soát, hoàn thiện thể chế; cải cách tinh giảm hệ thống tổ chức bộ máy, công tác cán bộ; cải cách thủ tục hành chính; tái cơ cấu ngành;….

 

“Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, bám sát nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết các Hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, dưới sự chỉ đạo điều hành chung sâu sát, quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ, Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương đã lãnh đạo toàn ngành Công Thương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình, đạt và vượt các kế hoạch đề ra, góp phần vào thành công chung của kinh tế cả nước” – Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh và báo cáo một số kết quả nổi bật.

 

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Bộ Công Thương cần thường xuyên theo dõi sát diễn biến tình hình trong nước và thế giới để không chệch choạc về đường lối, không bị bất ngờ trước các tình huống xảy ra

 

Theo đó, về sản xuất công nghiệp đạt mức tăng trưởng khả quan với chỉ số toàn ngành đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Năm 2016 tăng 7,4% và sang năm 2017 tăng tới 9,4%, vượt xa chỉ tiêu kế hoạch đề ra từ đầu năm (tăng 7,1 - 8%) và 6 tháng đầu năm 2018 tăng trưởng với mức tăng 10,5%, cao hơn nhiều cùng kỳ năm 2017 (7%), trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục tăng trưởng cao với mức tăng 12,7%.

 

Bên cạnh đó, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp về phát triển thị trường, xúc tiến thương mại, tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế, hoạt động xuất nhập khẩu, đặc biệt là xuất khẩu của Việt Nam những năm qua đã đạt được những kết quả ấn tượng (năm 2016 kim ngạch XK đạt 176,6 tỷ USD, tăng gần 9% so với năm trước và năm 2017 đạt trên 200 tỷ USD, tăng trưởng trên 21% so với năm 2016) đóng góp vào bức tranh tăng trưởng chung của nền kinh tế cả nước.

 

Cũng theo Bộ trưởng, từ năm 2016 đến nay, thương mại nội địa tiếp tục giữ được đà tăng trưởng với tốc độ tăng tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ xã hội ở mức 2 con số (năm 2016 tăng 10,2%; năm 2017 tăng 10,9% và 6 tháng đầu năm 2018 tăng 10,1%), qua đó đã cùng với xuất khẩu và đầu tư trở thành trụ đỡ quan trọng, góp phần bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế chung của cả nước.

 

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Bộ Công Thương đã quyết liệt, hiệu quả trong công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho nhà đầu tư và doanh nghiệp

 

Trong công tác hội nhập kinh tế quốc tế, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã tập trung chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác hội nhập kinh tế quốc tế theo Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

 

Cùng với đó, các mặt công tác khác, như: sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh không còn phù hợp, triển khai mạnh dịch vụ công trực tuyến gắn với đơn giản hóa thủ tục hành chính; rà soát, xây dựng và hoàn thiện thể chế theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xử lý, giải quyết các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương; thoái vốn, cổ phần hóa, sắp xếp lại các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ một cách thực chất;… đều được Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

 

Bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, để tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, Ban cán sự Đảng đã lãnh đạo việc thực hiện nghiêm túc Quy định 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên;…

Đặc biệt, trong thời gian qua, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện sâu rộng, thiết thực trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đối với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

 

 Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao

 

Nghiêm túc, thiết thực trong công tác xây dựng Đảng

 

“Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương đã lãnh đạo, chỉ đạo chú trọng thực hiện công tác xây dựng đảng, trong đó trọng tâm là tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” – Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nói về công tác xây dựng Đảng và cho biết, quán triệt Chỉ thị 01-CT/TW ngày 22/03/2016 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban cán sự Đảng đã phối hợp với Đảng ủy Bộ Công Thương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết, các văn kiện của Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

 

Năm 2017, Ban Cán sự Đảng đã phối hợp với Đảng ủy Bộ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Các tổ chức đảng thực hiện trách nhiệm nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều phải xây dựng và thực hiện kế hoạch cá nhân làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết quả 100% cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng cam kết, đồng thời lấy kết quả thực hiện cam kết làm một trong các tiêu chí để đánh giá, phân loại đảng viên và tổ chức đảng năm 2017 và những năm tiếp theo.

 

Cũng theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, “Trước yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của xã hội, cũng như để đáp ứng được yêu cầu tổ chức quản lý trong tình hình mới, ngay từ giữa năm 2016, Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương đã xác định công tác tổ chức cần phải có những thay đổi đột phá, tổ chức bộ máy cần được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả”- Bộ trưởng báo cáo và cho biết thêm, đến nay, số đơn vị đầu mối thuộc Bộ giảm từ 35 đơn vị (30 đơn vị hành chính, 5 đơn vị sự nghiệp) xuống còn 30 đơn vị (26 đơn vị hành chính, 4 đơn vị sự nghiệp); số lượng phòng giảm từ 197 phòng xuống còn 125 phòng (giảm 72 phòng).

 

 

Lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công Thương chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 

Với những sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ của Bộ Công Thương giai đoạn trước năm 2016 theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Thanh tra Bộ Nội vụ, Ban Cán sự Đảng đã yêu cầu các đơn vị liên quan nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ và xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đã thực hiện sửa đổi các quy chế, quy định về công tác cán bộ, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng các quy định của Đảng và theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch nguồn các chức danh lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ giai đoạn 2017 - 2021 và xây dựng mới quy hoạch giai đoạn 2021 – 2026, ban hành Chỉ thị về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng chống tiêu cực trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật… góp phần tích cực vào công tác phòng chống tham nhũng, xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

 

Ý chí mới, tinh thần mới, xốc lại đội hình để tiếp tục tiến lên

 

Khẳng đinh tầm quan trọng của Bộ Công Thương nói riêng, ngành Công Thương nói chung trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngắn gọn: ““Phi công bất hoạt, phi thương bất phú, phí nông bất ổn, phí trí bất hưng”, trong đó, ngành Công Thương đã quản lý 2/4 lĩnh vực quan trọng nói trên”. Làm rõ hơn, Tổng Bí thư dẫn số liệu trong những năm vừa qua, lĩnh vực Công Thương đã đóng góp 80% GDP và 70% ngân sách Nhà nước cho thấy vai trò hết sức quan trọng của ngành Công Thương.

 

Về những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII của Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, Tổng Bí thư nhấn mạnh, bước vào nhiệm kỳ mới, Bộ Công Thương có nhiều thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt với rất nhiều vấn đề khó khăn từ công tác cán bộ đến các dự án kém hiệu quả, đòi hỏi Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo Bộ Công Thương phải có bản lĩnh chính trị, tư tưởng hết sức vững vàng, bình tĩnh, chủ động và sáng tạo để tháo gỡ khó khăn, tạo đà phát triển.

 

“Các đồng chí đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu quan trọng của ngành được Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao phó, đóng góp phần qua trọng vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước”- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khen ngợi và nói thêm, Bộ Công Thương cũng đã quyết liệt, hiệu quả trong công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh doanh và trở thành Bộ tiên phong trong công tác tái cơ cấu bộ máy, đơn giản hoá điều kiện đầu tư kinh doanh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho nhà đầu tư và doanh nghiệp.

 

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi cán bộ viên chức Bộ Công Thương

 

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đã tập trung đẩy mạnh rà soát, xây dựng thể chế theo tinh thần Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 Khoá XII của Đảng về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động rà soát, đề xuất giải pháp xử lý các dự án kém hiệu quả, chậm tiến độ, đồng thời đẩy nhanh quá trình thoái vốn nhà nước, cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, theo Tổng Bí thư, thời gian qua, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương đã quan tâm hơn đến công tác xây dựng Đảng thông qua công tác sắp xếp, chấn chỉnh bộ máy, đổi mới lề lối làm việc, công tác chỉ đạo điều hành trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ.

 

Cho rằng thời gian qua, Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương đã đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực công tác, song Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu từng cán bộ, đảng viên Bộ Công Thương và ngành Công Thương không được phép chủ quan, tự mãn mà cần tiếp tục quán triệt chỉ đạo của Đảng, phát huy thành tích, khắc phục khó khăn, hạn chế, có ý chí mới, tinh thần mới, xốc lại đội hình để tiếp tục tiến lên, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao phó.

 

Chỉ đạo các nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu, trước hết Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, những chủ trương có tính chiến lược của Đảng về lĩnh vực Công Thương. Đồng thời, thường xuyên theo dõi sát diễn biến tình hình trong nước và thế giới để “không chệch choạc về đường lối, không bị bất ngờ trước các tình huống xảy ra” – Tổng Bí thư lưu ý và đề nghị, trong chỉ đạo, điều hành phải nhất quán quan điểm “phát triển nhưng phải ổn định” bằng việc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy phát triển nhưng phải đảm bảo vai trò quản lý của nhà nước.

 

Trong công tác xây dựng Đảng, Tổng Bí thư nhấn mạnh, tổ chức phải mạnh, đồng tâm, nhất trí, có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn cao, ngang tầm nhiệm vụ… và muốn đạt được những nội dung trên thì yếu tố con người là quyết định.

 

“Xây dựng tổ chức vững mạnh, con người, cơ chế chính sách là nhân tố thành công”- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết luận.

 

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo Bộ Công Thương

 

Tại buổi làm việc, thay mặt Chính phủ chỉ đạo các nhiệm vụ trong thời gian tới đối với Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nêu 7 nhiệm vụ: thứ nhất, tiếp tục chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia thông qua việc đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng (thuỷ điện, nhiệt điện, điện gió…); thứ hai, có giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và sản phẩm trong nước để hỗ trợ xuất khẩu; thứ ba, phát triển công nghiệp hỗ trợ vì hiện nay ngành này đang phát triển chậm hơn so với yêu cầu, làm giảm sức cạnh tranh của sản xuất trong nước; thứ tư, đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam, tiến tới giảm nhập khẩu, tăng tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm ô tô; thứ năm, phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường; thứ sáu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của hàng hoá trong nước; thứ bảy, tiếp tục hoàn thiện, xây dựng cơ chế, chính sách phát triển ngành trên cơ sở bám sát chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

 

“Trước mắt, Bộ Công Thương phải phối hợp với các bộ quản lý ngành, các địa phương tổ chức theo dõi sát diễn biến quá trình sản xuất và diễn biến thị trường trong và ngoài nước, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, đảm bảo hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong năm 2018” – Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao nhiệm vụ.

 

Theo báo Công Thương

 

 


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang