Thứ Năm, 25/07/2024 11:54:18 GMT+7
Lượt xem: 234

Tin đăng lúc 31-05-2024

Nhiều chính sách mới, thiết thực có hiệu lực từ tháng 6/2024

Tháng 6/2024, hàng loạt chính sách mới liên quan tới giấy phép lái xe, lĩnh vực đấu thầu, đăng kiểm, giáo dục... sẽ bắt đầu có hiệu lực.
Nhiều chính sách mới, thiết thực có hiệu lực từ tháng 6/2024

Tiêu chuẩn xét thăng hạng giảng viên đại học

 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/6/2024.

 

Trong đó, có thể kể đến điều kiện, tiêu chuẩn xét thăng hạng chức danh giảng viên chính hạng II gồm: Cơ sở giáo dục đài học công lập có nhu cầu, có vị trí việc làm còn thiếu phù hợp; Được cấp có thẩm quyền cử xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; Đang giữ chức danh giảng viên hạng III; Trong năm công tác liền kề trước năm dự xét thăng hạng, giảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt, không trong thời hạn kỷ luật và thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật...

Các trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe từ ngày 1/6/2024

 

Từ ngày 1/6/2024, căn cứ theo Thông tư 12/2017/TT-BGTVT (sửa đổi tại Thông tư 05/2024/TT-BGTVT), các trường hợp bị thu hồi Giấy phép lái xe bao gồm:

 

- Người lái xe có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe;

 

- Người lái xe tẩy, xóa, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe;

 

- Để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình;

 

- Cơ quan có thẩm quyền cấp cho người không đủ điều kiện;

 

- Có sai sót một trong các thông tin về họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng giấy phép lái xe, giá trị cấp, ngày trúng tuyển, người ký;

 

- Thông qua việc khám sức khỏe Cơ quan có thẩm quyền xác định trong cơ thể người lái xe có chất ma túy (trừ các hành vi xử lý theo quy định tại điểm c và điểm d khoản 10 Điều 5; điểm h và điểm i khoản 8 Điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP).

 

Giá dịch vụ lập hồ sơ với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu

 

Thông tư số 11/2024/TT–BGTVT ngày 26/4/2024 của Bộ Giao thông vận tải quy định về giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu và dịch vụ in lại Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định đối với xe cơ giới, có hiệu lực thi hành từ 15/6/2024.

 

Theo đó, xe ô tô; rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô thuộc trường hợp miễn kiểm định lần đầu theo quy định tại Thông tư số 16/2021/TT-BGTVT ngày 12/8/2021 của Bộ GTVT khi làm thủ tục để được cấp giấy chứng nhận, tem kiểm định lần đầu phải chi trả giá (gọi tắt là phí) dịch vụ lập hồ sơ kiểm định cho đơn vị đăng kiểm.

 

Mức giá dịch vụ lập hồ sơ phương tiện đối với xe cơ giới được miễn kiểm định lần đầu là 46.000 đồng/xe; còn mức giá dịch vụ in lại giấy chứng nhận và tem kiểm định là 23.000 đồng/lần/xe. Giá dịch vụ trên nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.

 

Có thể tra cứu truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên website

 

Quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa được nêu tại Thông tư 02/2024/TT-BKHCN sẽ có hiệu lực từ ngày 01/6/2024.

 

Theo đó, người tiêu dùng có thể tra cứu trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa quốc gia các thông tin sau đây:

 

- Tên và hình ảnh của sản phẩm, hàng hóa;

 

- Tên đơn vị và địa chỉ của đơn vị sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa;

 

- Thời gian các sự kiện truy xuất nguồn gốc diễn ra trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa;

 

-Thương hiệu, nhãn hiệu, mã ký tự và số seri sản phẩm (nếu có);

 

- Thời hạn sử dụng sản phẩm, hàng hóa (nếu có).

 

Điều kiện vay vốn của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

 

Nghị định 45/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/6/2024 quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa nêu rõ điều kiện vay vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo tại Quỹ này gồm:

 

- Đáp ứng tiêu chí doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo: Là doanh nghiệp nhỏ và vừa, được thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh…

 

- Có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, đảm bảo phù hợp tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

 

- Đảm bảo nguồn vốn tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đủ nguồn vốn để thựuc hiện dự án, phương án đó.

 

- Đáp ứng quy định về bảo đảm tiền vay.

 

Nguyên tắc xác định giá cố định từng năm của hợp đồng mua bán điện

 

Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư 07/2024/TT-BCT ngày 12/04/2024 quy định về phương pháp xác định giá phát điện, hợp đồng mua bán điện, trong đó việc xác định giá cố định từng năm của hợp đồng mua bán điện được dựa trên các nguyên tắc như sau:

 

Bên bán và Bên mua có quyền áp dụng giá cố định bình quân đã thỏa thuận cho các năm trong thời hạn hợp đồng. Trường hợp Bên bán và Bên mua thống nhất quy đổi giá cố định bình quân đã thỏa thuận thành giá cố định từng năm thì việc xác định các mức giá cố định này phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại (ii).

 

Trên cơ sở các điều kiện vay vốn thực tế và khả năng tài chính của dự án, Bên bán và Bên mua thỏa thuận giá cố định bình quân của nhà máy điện thành giá cố định từng năm (FCj Giá cố định năm j) với điều kiện đảm bảo giá cố định bình quân không thay đổi so với mức giá đã được Bên bán và Bên mua thỏa thuận và tuân thủ theo các nguyên tắc sau:

 

- Tỷ suất chiết khấu tài chính khi tính toán giá cố định từng năm do Bên bán và Bên mua thỏa thuận bằng tỷ suất sinh lợi nội tại về tài chính (IRR) của nhà máy điện;

 

- Chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ hoàn trả các khoản vay cho đầu tư xây dựng nhà máy điện theo thời hạn hoàn trả vốn vay.

 

Thông tư 07/2024/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/6/2024.

 

Theo Tạp chí QLTT


Tin liên quan:

Tag:

| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang