Thứ Năm, 25/07/2024 10:53:30 GMT+7
Lượt xem: 432

Tin đăng lúc 23-09-2023

Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch.
Sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, qua thực tế thực hiện Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch, có 04 nhóm ý kiến về vướng mắc và đề xuất sửa đổi:

 

Nhóm 1: Các ý kiến liên quan đến định mức đối với các hoạt động gián tiếp, các hoạt động khảo sát, thu thập thông tin.

 

Nhóm 2: Các ý kiến đề nghị quy định rõ tại thông tư những vấn đề về quản lý tài chính, thanh quyết toán, quản lý dự án tư vấn, số lượng chuyên gia mỗi loại cho mỗi một hoạt động quy hoạch...

 

Nhóm 3: Các ý kiến đề xuất hiệu chỉnh một số câu, từ để tránh hiểu lầm; bổ sung một số hoạt động quy hoạch (kèm theo định mức chi phí trực tiếp); điều chỉnh tăng, giảm số ngày công cho một số hoạt động quy hoạch và tăng (hoặc giảm) một số hệ số khác biệt theo lãnh thổ, ngành.

 

Nhóm 4: Các nội dung liên quan đến Nghị định sửa đổi Nghị định số 37/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Quy hoạch.

 

Do vậy, để tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030, Bộ KH&ĐT dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch. 

 

Sửa đổi nguyên tắc áp dụng định mức

 

Dự thảo sửa đổi, làm rõ hơn nguyên tắc áp dụng định mức cho hoạt động quy hoạch.

 

Theo đó, "Định mức cho quy hoạch mạng lưới kết cấu hạ tầng xã hội (bao gồm kết cấu hạ tầng quốc phòng, an ninh) được xác định trên cơ sở quy hoạch ngành chuẩn cho lĩnh vực xã hội; quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được xác định trên cơ sở quy hoạch vùng chuẩn, tỉnh chuẩn. Định mức cho từng ngành, lĩnh vực kết cấu hạ tầng xã hội, từng vùng và từng tỉnh cụ thể được điều chỉnh theo hướng dẫn tại Phụ lục I của Thông tư này".

 

Giải trình cho đề xuất này, Bộ KH&ĐT cho biết, định mức cho các ngành lĩnh vực kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo Phụ lục I của Luật Quy hoạch được quy định riêng cho từng ngành, lĩnh vực do có những tính chất đặc thù.

 

Các ngành, lĩnh vực xã hội có những điểm chung nhất định và bao gồm nhiều ngành, lĩnh vực vì vậy định mức cho hoạt động quy hoạch của nhóm ngành này được xây dựng trên cơ sở ngành chuẩn và được điều chỉnh theo hướng dẫn tại Phụ lục I của Thông tư.

 

Tương tự, quy hoạch các vùng (có nhiều vùng và có những hoạt động quy hoạch tương tự), quy hoạch tỉnh (có nhiều tỉnh và có những hoạt động quy hoạch tương tự) được xây dựng trên cơ sở vùng chuẩn, tỉnh chuẩn và được điều chỉnh theo hướng dẫn tại Phụ lục I của Thông tư.

 

Việc sửa đổi này nhằm đảm bảo thống nhất trong cách hiểu, tránh có những vận dụng khác nhau, không làm thay đổi bản chất các quy định.

 

Bổ sung định mức cho hoạt động quy hoạch

 

Dự thảo bổ sung khoản 3 vào Điều 5 (Định mức cho hoạt động quy hoạch). Nội dung bổ sung như sau: Định mức cho xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch: Thực hiện theo Thông tư 26/2014/TT-BTNMT về ban hành quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường".

 

Theo Bộ KH&ĐT, lý do của đề xuất này là việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch bao gồm nhiều hoạt động có tính kỹ thuật từ thiết kế chung về cấu trúc, hệ thống, sử dụng nhiều tài nguyên thông tin… đặc biệt là dựa trên nền tảng hệ thống thông tin địa lý quốc gia, dữ liệu tài nguyên và môi trường, dữ liệu điều tra cơ bản.

 

Hiện nay đã có Thông tư 26/2014/TT-BTNMT về ban hành quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường. Việc thiết kế cấu trúc, hệ thống chung… nên được vận dụng quy định tại Thông tư 26/2014/TT-BTNMT.

 

Đối với từng loại quy hoạch cụ thể theo Luật Quy hoạch, hoạt động thông tin dữ liệu và bản đồ đã và sẽ được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2023/TT-BKHĐT và định mức cho hoạt động này được thực hiện như quy định tại Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT.

 

Theo báo Chính phủ


Tin liên quan:

Tag:

| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang