Thứ Sáu, 29/05/2020 22:26:31 GMT+7

Tin đăng lúc 28-03-2020

Ban hành Kế hoạch hỗ trợ, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực và quốc gia

Nhằm triển khai đồng bộ giải pháp hỗ trợ các cơ sở có sản phẩm được chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, ngày 04/3/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 1480/KH-BCT về việc hỗ trợ, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia.
Ban hành Kế hoạch hỗ trợ, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực và quốc gia
Các sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia sẽ được hỗ trợ phát triển

Đây là Kế hoạch do Cục Công Thương địa phương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng. Theo đó, các sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia sẽ được hỗ trợ, cung cấp thông tin, tư vấn hướng dẫn cách tiếp cận chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước; Xét ưu tiên hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP; Giới thiệu về sản phẩm trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương và các đơn vị truyền thông trực thuộc Bộ; Hỗ trợ, kết nối sản phẩm CNNT tiêu biểu vào các hệ thống phân phối hàng hóa bán buôn, bán lẻ trên toàn quốc; Hỗ trợ tham gia các chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, xúc tiến đầu tư phát triển và xây dựng, quảng bá, phát triển thương hiệu; Tư vấn, hỗ trợ cơ sở CNNT phát triển thương mại điện tử và ứng dụng kinh tế số cho công tác phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu.

 

Để thực hiện kế hoạch, Cục Công Thương địa phương là đầu mối tổng hợp kết quả hỗ trợ, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu của Bộ Công Thương; Cung cấp danh sách sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, cấp quốc gia đến các cơ quan, đơn vị có liên quan biết để chủ động triển khai kế hoạch hỗ trợ, phát triển sản phẩm theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Công Thương xây dựng đề án khuyến công hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu; Chủ trì, xây dựng đề án về công tác thông tin tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm CNNT tiêu biểu .

 

 

Các đơn vị khác cùng phối hợp thực hiện kế hoạch gồm Cục Xúc tiến Thương mại; Vụ Thị trường trong nước; Vụ Khoa học và Công nghệ; Cục Thương mại điện tử và kinh tế số; Sở Công Thương các tỉnh thành…

 

Minh Anh


Tin liên quan:

Tag:

| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang