Thứ Hai, 17/06/2019 05:35:06 GMT+7

Tin đăng lúc 01-06-2018

Đề xuất thủ tục cấp giấy phép kinh doanh cảng hàng không, sân bay

Tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay, Bộ này đã đề xuất bổ sung thủ tục cấp, cấp lại, hủy bỏ giấy phép kinh doanh cảng hàng không, sân bay.
Đề xuất thủ tục cấp giấy phép kinh doanh cảng hàng không, sân bay
Ảnh minh họa

Cụ thể, cá nhân, tổ chức đề nghị cấp giấy phép kinh doanh cảng hàng không, sân bay gửi 1 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin trong hồ sơ. Hồ sơ gồm: 1- Đơn đề nghị cấp Giấy phép; 2- Bản sao và xuất trình bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp); bản sao có chứng thực (trường hợp nộp hồ sơ qua bưu điện) giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 3- Bản sao tài liệu chứng minh về tổ chức bộ máy và nhân viên được cấp giấy phép, chứng chỉ phù hợp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn khai thác cảng hàng không, sân bay theo quy định của pháp luật về hàng không dân dụng; 4- Bản chính văn bản xác nhận vốn; 5- Phương án về trang bị, thiết bị và các điều kiện cần thiết khác để bảo đảm an toàn hàng không, an ninh hàng không;

 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy phép kinh doanh cảng hàng không, sân bay; trường hợp không cấp giấy phép phải gửi văn bản trả lời người đề nghị và nêu rõ lý do. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam phải có văn bản trả lời, hướng dẫn người đề nghị hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

 

Thủ tục cấp lại

 

Dự thảo nêu rõ, Giấy phép kinh doanh cảng hàng không, sân bay được cấp lại trong trường hợp mất, rách, hỏng hoặc thay đổi nội dung trong giấy phép.

 

Doanh nghiệp gửi 1 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh cảng hàng không, sân bay trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc bằng các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin trong hồ sơ. Hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép; các tài liệu có liên quan đến việc thay đổi nội dung giấy phép (nếu có).

 

Đối với giấy phép cấp lại do thay đổi nội dung, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam cấp lại Giấy phép kinh doanh cảng hàng không; trường hợp không cấp phải gửi văn bản trả lời người đề nghị và nêu rõ lý do.

 

Đối với Giấy phép cấp lại do bị mất, rách, hỏng, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm xem xét, quyết định cấp lại giấy phép hoặc thông báo bằng văn bản lý do từ chối cấp cho người đề nghị.

 

Theo dự thảo, Giấy phép kinh doanh cảng hàng không, sân bay bị hủy bỏ hiệu lực trong các trường hợp sau đây: Cung cấp thông tin không trung thực trong quá trình đề nghị cấp giấy phép; không duy trì mức vốn tối thiểu liên tục trong quá trình hoạt động; vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về an ninh, quốc phòng; chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc theo đề nghị của doanh nghiệp; vi phạm nghiêm trọng các quy định về bảo đảm an ninh hàng không, an toàn hàng không, điều kiện kinh doanh, giá dịch vụ, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường; không bắt đầu khai thác cảng hàng không trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép.

 

Cục Hàng không Việt Nam ban hành quyết định về việc giấy phép bị hủy bỏ hiệu lực, nêu rõ lý do. Doanh nghiệp kinh doanh cảng hàng không, sân bay phải chấm dứt ngay việc kinh doanh cảng hàng không, sân bay theo quyết định đã được ban hành. Cục Hàng không Việt Nam thông báo về việc cấp, cấp lại, hủy bỏ giấy phép kinh doanh cảng hàng không, sân bay cho Cảng vụ hàng không để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát.

 

Theo báo Chính phủ


Tin liên quan:

Tag:

| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang