Thứ Hai, 26/10/2020 23:33:21 GMT+7

Tin đăng lúc 13-09-2020

Hà Nội: Phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo chiếm trên 90%

Đây là một trong những nội dung được nêu trong Kế hoạch số 204-KH/TU ngày 10/9/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TƯ ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Hà Nội: Phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo chiếm trên 90%
Hà Nội phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo chiếm trên 90%

Theo đó, phấn đấu đến năm 2030, Hà Nội hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trở thành thành phố có ngành công nghiệp theo hướng hiện đại; phát triển các ngành sản xuất công nghiệp có chọn lọc, đột phá vào những ngành, sản phẩm sử dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật tiên tiến, có hàm lượng chất xám cao, làm cơ sở phát triển kinh tế tri thức; đồng thời là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. 

 

Cụ thể, Hà Nội phấn đấu đến năm 2030 tỷ trọng giá trị công nghiệp chiếm trên 70% giá trị lĩnh vực công nghiệp xây dựng; tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo đạt tối thiểu là 80%; tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng lĩnh vực công nghiệp - xây dựng đạt bình quân trên 9-10%/năm, trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt bình quân trên 9%/năm; tốc độ tăng năng suất lao động đạt bình quân trên 7,5%/năm. Đặc biệt là xây dựng được một số cụm liên kết ngành công nghiệp, doanh nghiệp công nghiệp trong nước có quy mô lớn, đa quốc gia, có năng lực cạnh tranh quốc tế.

 

Thành phố cũng xác định tầm nhìn đến năm 2045, trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại của khu vực và quốc tế, là trung tâm công nghệ thông tin của cả nước; tăng hàm lượng khoa học, công nghệ và tỷ trọng giá trị nội địa của sản phẩm công nghiệp; phát triển mạnh các ngành, các sản phẩm công nghiệp vượt trội có lợi thế cạnh tranh, tác dụng dẫn đường thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức; tham gia hiệu quả vào các chuỗi giá trị gia tăng và mạng phân phối toàn cầu.

 

Để hoàn thành các mục tiêu trên, Hà Nội sẽ triển khai đồng bộ nhiều nhóm nhiệm vụ giải pháp như tập trung triển khai thành lập, xây dựng mới và hoàn thiện đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố để phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, có sức cạnh tranh cao, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Phát triển các ngành công nghiệp ưu tiên; tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển công nghiệp…

 

Minh Vũ


Tin liên quan:

Tag:

| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang