Chủ Nhật, 27/09/2020 21:03:32 GMT+7

Tin đăng lúc 15-09-2020

Quảng Ninh: Khảo sát thực tế để xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2021

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Cục Công Thương Địa phương về việc xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2021, Trung tâm Xúc tiến và Phát triển Công Thương Quảng Ninh đã thông báo đến Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các địa phương rà soát và hướng dẫn cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn đăng ký thực hiện kế hoạch.
Quảng Ninh: Khảo sát thực tế để xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2021
Khảo sát tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thủy sản Quảng Ninh

Cụ thể, Trung tâm Xúc tiến và Phát triển công thương Quảng Ninh đã tổ chức đi kiểm tra, khảo sát thực tế tại các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT). Theo kết quả khảo sát, có 4 cơ sở CNNT đủ điều kiện để đăng ký kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2021.

 

Việc triển khai công tác khảo sát, xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2021 tiếp tục bám sát các mục tiêu, quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Công Thương tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan theo hướng nâng cao chất lượng khảo sát, xây dựng đề án, huy động mạnh mẽ các nguồn lực, trọng điểm các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp.

 

Thời gian tới, Chương trình khuyến công quốc gia sẽ tăng cường hỗ trợ có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực, ngành nghề có lợi thế ở địa phương nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động. Đồng thời tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn trong giai đoạn mới.

 

Trang Như


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang