Thứ Ba, 27/10/2020 16:41:07 GMT+7

Tin đăng lúc 27-08-2020

Trà Vinh dành gần 41 tỷ đồng cho khuyến công giai đoạn 2021 – 2025

Số tiền này được dành để thực hiện các nội dung như: Đào tạo nghề, truyền nghề và nâng cao tay nghề cho cơ sở công nghiệp nông thôn; Hỗ trợ đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị và chuyển giao công nghệ vào sản xuất CN-TTCN; Tuyên truyền, phổ biến chính sách phát triển CN-TTCN…
Trà Vinh dành gần 41 tỷ đồng cho khuyến công giai đoạn 2021 – 2025
Khuyến công đã giúp sản xuất công nghiệp nông thôn giảm chi phí sản xuất

Cụ thể, sẽ hỗ trợ 10 lớp đào tạo nghề, truyền nghề và nâng cao tay nghề cho cơ sở CNNT; 05 lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý điều hành doanh nghiệp cho các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN); đầu tư xây dựng 02 mô hình trình diễn; hỗ trợ 50 cơ sở đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị và chuyển giao công nghệ vào sản xuất CN-TTCN; tổ chức 02 hội nghị bình chọn sản phẩm CN-TTCN tiêu biểu cấp tỉnh; hỗ trợ xây dựng và đăng ký 05 nhãn hiệu sản phẩm, 10 cơ sở thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; thực hiện 60 chuyên mục tuyên truyền, phổ biến chính sách phát triển CN-TTCN; các mô hình hoạt động hiệu quả trong sản xuất CN-TTCN, tổ chức 05 hội nghị tập huấn chính sách khuyến công và xúc tiến thương mại; hỗ trợ đầu tư, sửa chữa, nâng cấp 01 hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường; tổ chức 11 chuyến kết nối thị trường, học tập kinh nghiệm, tìm kiếm máy móc, thiết bị học tập kinh nghiệm về hoạt động khuyến công cho cơ sở công nghiệp nông thôn và chuyên môn nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm công tác khuyến công.

 

Mục tiêu chung thực hiện chương trình nhằm huy động nguồn lực của các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh, các cơ sở CN-TTCN ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất, áp dụng sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng giảm chi phí, mở rộng sản xuất, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người sản xuất… Phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025 sẽ truyền nghề cho 300 lao động các cơ sở công nghiệp nông thôn; hỗ trợ 400 lượt học viên, nâng cao năng lực quản lý điều hành doanh nghiệp cho các cơ sở CN-TTCN; hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến và xây dựng mô hình trình diễn cho 52 cơ sở công nghiệp nông thôn và 200 lượt doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn; tạo việc làm cho 2.000 - 3.000 lao động nông thôn; tuyên truyền cho các cơ sở công nghiệp nhận thức được lợi ích của việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp.

 

Duy Tiên


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang