Thứ Năm, 24/01/2019 08:55:41 GMT+7

Tin đăng lúc 11-01-2018

Chính phủ tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh

Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm 2018 Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục phải nỗ lực để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Chính phủ tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh
Hoạt động của cơ sở kinh doanh qui mô nhỏ. Ảnh minh họa

Sau khi kết thúc Hội nghị Chính phủ với các địa phương và Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 12/2017 mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 138/CP, thống nhất chủ đề của năm 2018 là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.

 

Theo phương châm hành động nêu trên, một nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng Chính phủ đề ra và yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt, hiệu quả ngay từ đầu năm là tập trung cải thiện mạnh mẽ các chỉ số môi trường kinh doanh vẫn còn dư địa cải thiện cũng như các chỉ số còn thấp điểm, thấp hạng. Thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa bàn thuộc phạm vi quản lý, quyết tâm phấn đấu để đưa Việt Nam vào nhóm nước ASEAN 4 về năng lực cạnh tranh và mức độ thuận lợi về môi trường kinh doanh.

 

Đồng thời, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về đầu tư kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể hoạt động; cải cách toàn diện hoạt động kiểm tra chuyên ngành, bảo đảm cắt giảm, đơn giản hóa 50% danh mục hàng hóa, sản phẩm và thủ tục kiểm tra chuyên ngành; cắt giảm, đơn giản hóa 50% điều kiện đầu tư kinh doanh; thường xuyên tổ chức đối thoại chính sách với doanh nghiệp, kịp thời xử lý những phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp. Đối với các địa phương, phải đổi mới công tác đối thoại, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về các vướng mắc, bất cập trong thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật và chủ động gửi các phản ánh, kiến nghị về các Bộ, cơ quan quản lý chuyên ngành xử lý theo thẩm quyền.

 

Chính phủ yêu cầu các cơ quan hành chính nhà nước triển khai hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính, cắt giảm các cuộc họp, giấy tờ hành chính và chế độ báo cáo không cần thiết; rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh, giảm chi phí cho doanh nghiệp; xem xét, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ; chấn chỉnh các hành vi nhũng nhiễu, thờ ơ, vô cảm của cán bộ, công chức khi thực thi công vụ.

 

Ngoài ra, Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương phải tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 36a/2015/NQ-CP theo đúng tiến độ. Trong đó, tập trung xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật cho việc ứng dụng công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và xây dựng Chính phủ điện tử theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành; xây dựng, hoàn thiện kiến trúc chính phủ điện tử của Bộ, ngành, địa phương bảo đảm đồng bộ, thống nhất với Chính phủ. Phấn đấu đến cuối năm 2018 đạt 100% các đơn vị thuộc Bộ, ngành trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; triển khai có hiệu quả hệ thống thông tin một cửa điện tử tại các Bộ, ngành, địa phương./.

 

Nguồn Báo Công Thương


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang