Thứ Hai, 24/02/2020 16:08:27 GMT+7

Tin đăng lúc 26-07-2019

Ngành Tài chính Điện Biên: Xây dựng nền tài chính minh bạch, đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời hội nhập

Là một ngành có nét đặc thù là quản lý vật chất, tài sản, tiền vốn của Nhà nước, đòi hỏi ở mỗi cán bộ viên chức trong ngành phải có tâm sáng, lòng trong và trung thực tuyệt đối. Nhận thức rõ điều này, trong những năm qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động luôn được Đảng ủy, lãnh đạo ngành coi trọng và thực hiện tốt các quy định hướng dẫn của các cấp ủy Đảng.
Ngành Tài chính Điện Biên:  Xây dựng nền tài chính minh bạch, đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời hội nhập
Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Si Sụ Phăn Si Sạ Vặt trao quà cho Sở Tài chính Điện Biên

Qua đó đã nâng cao nhận thức vai trò, vị trí của ngành và phẩm chất cán bộ công chức, giữ vững kỷ cương, kỷ luật góp phần phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

 

Trong nhiều lĩnh vực công tác của ngành tài chính đã đạt được, trong năm qua, đặc biệt về nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 116,43% dự toán. Hầu hết các chỉ tiêu thu ước thực hiện đều đạt và vượt dự toán HĐND tỉnh giao, 10/10 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành dự toán giao. Kết quả thu đã phản ánh đúng việc tham mưu xây dựng dự toán thu ngân sách địa phương sát hợp, sự chỉ đạo tích cực, sự nỗ lực cố gắng của ngành Thuế, Hải quan và hệ thống ngành tài chính, góp phần đáp ứng nhu cầu tăng chi của tỉnh.

 

Cùng với đó, nhiệm vụ chi ngân sách cơ bản đáp ứng thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, tăng cường quan hệ hợp tác với nước bạn Lào. Đối với các nguồn kinh phí trung ương bổ sung trong năm, ngành đã thực hiện tốt chức năng phối hợp và tham mưu với tỉnh phân bổ nguồn kinh phí và cân đối bố trí tăng thêm từ ngân sách cấp tỉnh cho các ngành, các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện các nhiệm vụ được giao. Kịp thời sử dụng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh, thực hiện phòng chống dịch bệnh và khắc phục hậu quả thiên tai…

 

Đối với các khoản chi các chế độ chính sách phát sinh, trong năm, ngành đã tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các huyện, thị xã xây dựng nhu cầu kinh phí thực hiện, tổng hợp, báo cáo Bộ tài chính, các bộ ngành trung ương để được bổ sung kinh phí kịp thời, triển khai thực hiện chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. Đồng thời là cơ sở để xây dựng dự toán ngân sách địa phương năm 2019.

 

 

Tại Lễ đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ tặng Sở Tài chính

 

Năm 2018 toàn ngành Tài chính đã chủ động đề xuất, tham mưu với tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong việc quản lý điều hành ngân sách, tập trung phấn đấu thực hiện nghiêm và đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp tài chính – ngân sách, kế hoạch phát triển KT-XH mà HĐND, UBND đã đề ra. Điều hành quyết liệt thu, chi ngân sách địa phương. Quản lý giá cả, quyết toán dự án hoàn thành, thanh tra tài chính, quản lý tài sản công, tài chính doanh nghiệp… Triển khai và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, tạo được sự đồng thuận của xã hội vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và Nhà nước.

 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2019, ngành xác định mục tiêu: Tập trung huy động tối đa các nguồn lực của nhà nước, tham mưu kịp thời đối với UBND tỉnh trong việc quản lý điều hành ngân sách triệt để tiết kiệm, hiệu quả. Ưu tiên đảm bảo các chính sách chi thường xuyên, an sinh xã hội, tăng cường cải cách thủ tục hành chính nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết HĐND đã đề ra.

 

Từ mục tiêu tổng quát đó, ngành đã triển khai các giải pháp hiệu quả như: Tăng cường quản lý điều hành ngân sách, phối hợp với các cơ quan thu, các ngành, các cấp tổ chức thu đúng, thu đủ kịp thời vào ngân sách. Tổ chức quản lý – khai thác tốt các nguồn thu mới phát sinh, có kế hoạch – xây dựng nguồn thu mới ổn định lâu dài, nguồn thu mang thế mạnh của một tỉnh miền núi là tài nguyên – rừng, tài nguyên nước – thủy điện. Đẩy mạnh giải ngân thanh toán các nguồn vốn đầu tư, thông qua đầu tư để tập trung thu ngân sách. Thực hiện tốt việc tạo quỹ đất hợp lý đấu giá tăng nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu đã được HĐND tỉnh giao. Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, nhóm giải pháp trong chỉ đạo điều hành phát triển KT-XH đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2019 của UBND tỉnh.

 

Khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn đầu tư từ Trung ương. Tích cực kêu gọi, thu hút đầu tư của Nhà nước, doanh nghiệp, các tỉnh bạn, các nhà hảo tâm. Với mục tiêu Điện Biên với cả nước, cả nước với Điện Biên, thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2019), 110 năm ngày thành lập tỉnh (28/6/1909 – 28/6/2019) và 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh(10/10/1949 – 10/10/2019), bằng nhiều hình thức và phương thức vận động hợp lý, vì mục tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh, xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội… ngành đã tham mưu kịp thời cho tỉnh cùng với các ngành có liên quan phân bổ quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của địa phương một cách hiệu quả và minh bạch, đề xuất với tỉnh những công trình dự án kém hiệu quả cần cắt giảm để tập trung bố trí cho những công trình dự án thiết thực, tham gia cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư cơ chế lồng ghép các nguồn vốn và thực hiện lồng ghép trên địa bàn theo nguyên tắc, trình tự lập dự toán, giải ngân, thanh quyết toán các nguồn vốn.

 

Là một tỉnh miền núi, biên giới, nguồn thu còn nhiều hạn chế, trong khi đó việc chi thường xuyên lại rất cao, cùng với các khoản chi bất thường do điều kiện thời tiết khí hậu, mưa bão và những diễn biến bất lợi, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân trong địa phương. Vì vậy nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2019 rất nặng nề và khó khăn, đòi hỏi cần có sự tập trung chỉ đạo quyết liệt, sự đoàn kết, đồng thuận của cán bộ công chức. Song với tinh thần vượt khó của toàn ngành, với sự ủng hộ của cộng đồng các doanh nghiệp, lãnh đạo các địa phương, sự quan tâm sâu sát của Tỉnh ủy, UBND, HĐND và Bộ Tài chính cùng với phương pháp lãnh đạo khoa học, bài bản, năng động, sáng tạo, nhạy bén của lãnh đạo đơn vị, tin rằng ngành Tài chính Điện Biên sẽ giành được nhiều thành công mới, thắng lợi mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu đắc lực về tài chính cho lãnh đạo tỉnh, góp phần đẩy mạnh phát triển KT-XH địa phương trong thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế./.

 

Phương Lê


Tin liên quan:

Tag:

| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang